Blikvangers

 • Pas na 4 jaar in België kindergeld

  "Onze kinderbijslag maakt België erg aantrekkelijk. Zonder die te wijzigen, komt onze sociale bescherming onder druk te staan én kan de federale regering de stroom vluchtelingen niet onder controle krijgen."
 • Debat over de vluchtelingencrisis in De Zevende Dag

  Op zondag 13 september was ik te gast in De Zevende Dag om er met collega-Kamerleden in debat te gaan over de aanpak van de huidige vluchtelingencrisis. Het volledige debat valt te bekijken via onderstaande link.
 • "Ik heb in mijn nachtkastje een lijstje met dingen die me gelukkig maken"

  De zomer en het mooie weer zorgen bij de meeste mensen sowieso voor blijheid en een goed humeur. Om iedereen mee te krijgen in die roes van gelukzaligheid, peilt De Standaard Online tijdens de vakantiemaanden bij enkele bekende medemensen naar hun guilty pleasures, fantastische aspiraties en kleine en grote geluksmomenten. Ook Sarah werd naar haar guilty pleasures gevraagd..
 • Vraag naar het verhinderen van repatriëringen door parlementsleden

  Op 21 mei ondervroeg Sarah Minister van Binnenlandse Zaken Jambon in de Kamer over het bemoeilijken of verhinderen van een uitwijzing door parlementslid Emir Kir.
 • Vraag naar de vluchtelingencrisis

  Midden april werd op tragische wijze duidelijk dat alsmaar meer vluchtelingen Europa proberen te bereiken via de Middellandse Zee. Na een weekend met vele honderden doden is er duidelijk dringend nood aan een gezamenlijke Europese aanpak. Sarah bevroeg Minister van Buitenlandse Zaken Reynders hierover in de plenaire vergadering van 23 april 2015.
 • Vraag naar de inmenging van politici in asieldossiers

  Op donderdag 27 maart 2015 vroeg Sarah premier Michel naar de inmenging van politici bij asieldossiers. Eerder die week bleek namelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken regelmatig gecontacteerd werd door bepaalde politici om asielaanvragen te bespoedigen. Premier Michel veroordeelde in zijn antwoord deze praktijken sterk en verwees naar de basisprincipes van deze rechtsstaat en de deontologische code voor parlementsleden.

Nieuws

Door Sarah Smeyers op 17 juni 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Inburgering, Europees beleid

Kamerlid Sarah Smeyers verwelkomt de beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om de integratie van erkende vluchtelingen te ondersteunen. “Met die beslissing bewijst hij nogmaals dat zijn strenge maar rechtvaardige aanpak van de asielcrisis de juiste is”, aldus Smeyers …

Door Renate Hufkens, Sarah Smeyers op 6 mei 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees beleid

Kamerleden Renate Hufkens en Sarah Smeyers hebben een wetsvoorstel klaar dat de kostprijs verhoogt om de Belgische nationaliteit te verwerven. “Om Belg te worden, is integratie het belangrijkste criterium. Nieuwkomers moeten onze taal spreken en aantonen dat ze vertrouwd zijn met onze rechten en …

Door N-VA, Sarah Smeyers, Philippe Muyters op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Euthanasie, Gelijke kansen, Personen met een beperking, Sport, N-VA

De leden van de partijraad van de N-VA hebben de sportkampioene Marieke Vervoort met grote voorsprong verkozen tot ‘Vlaamse Madam’ van het jaar. Het is al de negende keer dat de N-VA-vrouwen naar aanleiding van Internationale Vrouwendag de VlaM uitreiken. "Met die onderscheiding bekronen we elk …