Blikvangers

 • Music for Life 2016

  N-VA doet mee met Music for Life 2016! We zamelen centen in voor CANISHA vzw (vrijwillige opleiding van assistentiehonden), PINOCCHIO vzw (steun aan kinderen met brandwonden) en VILLA CLEMENTINA (opvang van kinderen met een beperking). Zie ook : n-va.be/nieuws/n-va-steunt-ook-dit-jaar-music-for-life
 • Dromen van Engeland?

  De Jungle is ontmanteld, maar voor hoe lang? Anderhalf jaar lang was dit kamp in Calais een schandvlek voor Europa. Een bewijs dat een globaal migratiebeleid dringend nodig is. Er moet dringend meer daadkracht komen om vluchtelingen over heel Europa te verspreiden. Alle vluchtelingen opvangen, is niet mogelijk, maar een Europees plan zou tenminste duidelijkheid scheppen voor wie we wél kunnen helpen, in proportie met de mogelijkheden.
 • N-VA wil veroordeelde terroristen Belg-àf maken

  Als het van Sarah Smeyers en Koen Metsu afhangt, speelt een veroordeelde terrorist zijn Belgische nationaliteit kwijt, als die over meerdere nationaliteiten beschikt. Er bestaat al een wet in die zin, maar “met voorwaarden” en het zijn net die voorwaarden die Smeyers en Metsu willen laten vallen.
 • Gesloten centrum voor geïnterneerden in Aalst

  In Hofstade bij Aalst komt een gesloten centrum voor zo'n 120 geïnterneerden. Dat zijn mensen met psychische problemen die een misdrijf hebben gepleegd. Nu worden ze nog noodgedwongen in een gevangenis opgesloten, maar eigenlijk horen ze thuis in een gesloten psychiatrische instelling. Daar krijgt een geïnterneerde de nodige intensieve begeleiding, die - in het beste geval - een eventuele terugkeer in de samenleving bevordert. 13 mei 2016
 • Het rookverbod werkt!

  Een recent dorps- of stadsgezicht: hoopjes rokers op de stoep voor het café. Of ze daarmee een frisse neus halen, dat betwijfelen we, maar het goede nieuws is: we raken ook van hardnekkige gewoontes af (en kweken er nieuwe)! Want meer nog dan een zoveelste verbod is niet meer (binnen) roken een nieuwe cultuur aan het worden.
 • Pas na 4 jaar in België kindergeld

  "Onze kinderbijslag maakt België erg aantrekkelijk. Zonder die te wijzigen, komt onze sociale bescherming onder druk te staan én kan de federale regering de stroom vluchtelingen niet onder controle krijgen."

Nieuws

Door Sarah Smeyers op 27 november 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

De wet op de nieuwkomersverklaring is intussen ook goedgekeurd in de Kamer. “Het belang van die nieuwkomersverklaring zit hem in de koppeling die gemaakt wordt tussen de bereidheid tot integreren en het recht op verblijf”, verklaart Kamerlid Sarah Smeyers in De Zevende Dag. Zij gaat er het debat aan …

Door Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot op 25 november 2016, over deze onderwerpen: Justitie

Kamerleden Sarah Smeyers en Goedele Uyttersprot willen het verschil tussen wettelijk samenwonen en het huwelijk behouden, ook al gingen er onlangs stemmen op om wettelijk samenwonenden dezelfde bescherming te bieden als gehuwden. “De verschillende stelsels moeten naast elkaar kunnen blijven bestaan …

Door Sarah Smeyers op 22 november 2016, over deze onderwerpen: Veiligheid & justitie

Evelien, 3de bachelor rechten aan de KUL, hield me vandaag gezelschap in de commissie Justitie. In het kader van haar werkcollege Staatsrecht. Op het programma: wetsontwerp Bijzondere Opsporingsmethoden. Overigens: het wetsontwerp is net goedgekeurd ! O.m. cybercrime wordt beter opspoorbaar …