Asielgesprek stokt in Kamercommissie

Door Sarah Smeyers op 20 december 2010, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Federaal parlement

Een poging om de asiel- en migratiewetten te herschrijven vanuit de Kamer, in een periode zonder volwaardige regering, stokte alweer. Zie ook de mening van Sarah hierover.

Eén van de pogingen om in het asiel- en migratiedossier door het parlement de bakens te laten verzetten, is vrijdag weer gestokt. Eén van de problemen daarbij is dat met diverse wetsvoorstellen gewerkt moet worden die in verschillende commissies aan bod moeten komen.

Sommige voorstellen komen in de commissie Binnenlandse Zaken, andere in de commissie Volksgezondheid (!) omdat een van de bevoegde staatssecretarissen, Courard met name, valt onder minister Laurette Onkelinx van Volksgezondheid. Dat gold voor de wetsvoorstellen ter beperking van de opvang van asielzoekers van de hand van Sarah Smeyers (N-VA) en van Bart Somers (Open VLD).

Op een vervroegde vergadering van de commissie, vrijdag, kon het nog maar pas in overweging genomen wetsvoorstel-Somers niet samen behandeld worden met het eerder ingediende maar vergelijkbare voorstel van Sarah Smeyers (N-VA). Dat laatste werd bijgevolg apart behandeld maar uiteindelijk bij een eerste stemming over artikel 1 afgewezen. Smeyers was behoorlijk boos daarover. Ook op CD&V-kamerlid Nahima Lanjri die evenwel zegt dat ze het artikel 1 goedkeurde.

Maar N-VA heeft, volgens parlementaire anciens, vooral nagelaten met andere partijen hierover afdoende overleg te plegen vooraf. Sommige formuleringen van N-VA'ers waren ook 'nogal cru', zegden parlementsleden, waardoor het wetsvoorstel door velen geen gespreksbasis kon zijn.

SP.A zei dan weer dat N-VA eerder die week in een andere commissie het 'even dringende' wetsvoorstel van Hans Bonte van de SP.A afwees over de hoofdelijke aansprakelijkheid van aannemers; dat kon een 'ideaal instrument worden' om illegaal werk van immigranten af te blokken.

Smeyers wou onder meer de opvang van asielzoekers beperken tot hun eerste asielaanvraag, om herhaalde asielaanvragen af te remmen.

 

 

Bron: De Standaard

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is