Belgen minst tolerant voor migranten

Door Sarah Smeyers op 19 december 2014, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Maar liefst 72 procent van de Belgen vindt dat de immigratie ons land geen goed heeft gedaan. Daarmee scoort België het hoogst in een Ipsos-peiling waarin 23 landen wereldwijd bevraagd werden over hun gevoelens tegenover migranten.

De algemene tendensen zijn over de hele wereld nogal negatief. Zo vindt 45% van de respondenten dat immigratie de gang van zaken in hun land negatief heeft beïnvloed. Acht op de tien mensen geloven dat het aantal migranten de laatste vijf jaar is toegenomen, de helft zegt dat er sowieso te veel migranten zijn. Daardoor wordt het moeilijker voor autochtonen om werk te vinden (48%) en wordt de sociale zekerheid overbelast (51%).

Het marktonderzoeksbureau Ipsos bevroeg eind juni 17.601 volwassenen in 23 landen. Behalve België gaat het onder meer over Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Zweden maar ook de VS, Canada, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en zelfs Saoedi-Arabië.

Mark Elchardus, socioloog aan de Vrije Universiteit Brussel, is verbaasd over de resultaten. "Ik had niet verwacht dat het zo negatief ging zijn. In het onderzoekspanel zitten ook landen waar migratie alleen mogelijk is op basis van het diploma. Zelfs daar zijn de scores slecht."

Het valt op dat bij zowat elke onderzoeksvraag de top 5 van de negatiefste landen Europese zijn. Binnen die groep valt niet naast de positie van België te kijken. Maar liefst 94% van de Belgen vindt dat er de laatste vijf jaar te veel migranten zijn bijgekomen. Ons land wordt daarin op de voet gevolgd door Italië (93%), Zuid-Afrika (91%), Rusland (90%), Argentinië (89%) en Groot-Brittannië en Spanje (85%). Opvallend: in Saoedi-Arabië is slechts zes op de tien ondervraagden die mening toegedaan.

Ook wanneer de vraag wordt gesteld of migratie nu goed of slecht is geweest voor het land, komt het grootste aantal negatieve stemmen uit België (72%). Belgen vinden dan weer minder dan andere landen dat migranten hun werk afpakken, maar we zijn het er grotendeels (68%) wel over eens dat ze de sociale voorzieningen te zwaar belasten.

Integratie mislukt
Elchardus vindt dat de Belgische resultaten duidelijk weerspiegelen dat de integratie in België is mislukt. "De werkloosheid bij migranten piekt, hun kinderen doen het minder goed op school en ze drukken zwaar op onze sociale voorzieningen. Dan is het niet vreemd dat wij in zo'n grote mate een negatieve houding tegenover migranten ontwikkelen."

De oplossing? "De participatie van migranten moet omhoog", aldus Elchardus. "Het feit dat Duitsland amper voorkomt in de top 5-antwoorden heeft puur te maken met het feit dat integratie daar wel is gelukt. Migranten zijn er doorgedrongen tot de betere jobsegmenten."

Overigens: pluraliteit wordt het meest verwelkomd in Brazilië (49%) en de traditionele migratielanden Canada (48%) en Australië (46%). Zelfs in Saoedi-Arabië zijn vier op de tien inwoners nieuwkomers gunstig genegen. 

 

Bron: De Morgen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is