Elektronisch sociaal dossier brengt sociale fraude sneller aan het licht

Door Sarah Smeyers, Peter Dedecker op 24 maart 2015, over deze onderwerpen: Sociale Fraude, Lokaal beleid, Privacy, Verandering
Elektronisch sociaal dossier brengt sociale fraude sneller aan het licht

Uit een rapport van de procureurs-generaal aan het federaal parlement blijkt dat OCMW’s vaak niet de nodige medewerking verlenen aan strafrechtelijke onderzoeken naar sociale fraude. De maatschappelijk assistenten bij die OCMW’s beroepen zich daarvoor op hun beroepsgeheim. “De invoering van het elektronisch sociaal dossier kan een oplossing bieden”, vindt N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers, die een wetsvoorstel daartoe indiende.

“Naar analogie met het elektronisch medisch dossier bevat zo’n sociaal dossier de persoonsgegevens die een OCMW verzamelt in het kader van een sociaal onderzoek”, verduidelijkt Smeyers. “En het kan eveneens geraadpleegd worden door alle bevoegde overheidsdiensten die daar belang bij hebben, onder gedeeld beroepsgeheim.”

Informatie uitwisselen

De structurele gegevensoverdracht tussen de diverse instanties zorgt niet alleen voor een administratieve vereenvoudiging maar ook voor een efficiëntere opsporing van sociale fraude. Ook de klanten zijn beter af: door de informatiedeling moet een OCMW-klant die verhuist naar een andere stad niet langer wachten op hulp of ondersteuning tot het sociaal onderzoek helemaal opnieuw is afgerond. “En als er bijvoorbeeld sprake is van zwartwerk bij een leefloner, kan de informatie-uitwisseling tussen het OCMW en de RVA ervoor zorgen dat niet alleen de werknemer de dupe is van deze fraude, maar dat ook de werkgever wordt aangepakt”, merkt Smeyers op.

Privacy beschermen

Zoals het rapport van de procureurs-generaal aantoont, knelt het schoentje op dit moment bij de privacy van steuntrekkenden en het beroepsgeheim van de maatschappelijk assistenten. Volgens N-VA-Kamerlid en privacyspecialist Peter Dedecker zijn die problemen met het elektronisch sociaal dossier ook van de baan. De aanvrager zal, net als bij een medisch dossier, zijn toestemming moeten geven bij de aanmaak ervan. “Het is belangrijk dat de toegang tot die dossiers voor een beperkte groep van personen wordt voorbehouden. Maar net zoals bij medische gegevens kan je daarvoor een systeem uitwerken dat ook de bescherming van de burgers garandeert”, besluit hij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is