Het Rapport van Aalst

Door Sarah Smeyers op 11 oktober 2012, over deze onderwerpen: Aalst, Verkiezingen, Wonen

Deels gelukt
 

Heraanlegging van de Hopmarkt met daaronder een ondergrondse parking.

De werken aan de Hopmarkt zijn begin dit jaar eindelijk kunnen starten. Het dossier doorstond een klacht bij de Raad Van State. 550 auto's parkeren onder de grond, zoals beloofd, bleek echter niet mogelijk. Er zal plaats zijn voor iets meer dan 300 wagens.

Herbestemming van kerkgebouwen. Het overleg met de kerkfabrieken, het bisdom en de provincie is opgestart, maar daar is het bij gebleven. Vooral socialistisch schepen Ann Van de Steen trok aan de kar, maar de dialoog met de kerkgemeenschap verliep niet optimaal. Er zijn nog geen resultaten bekend.

 

Een integraal horecabeleid.

Er werd een bevraging gehouden bij de horecabazen. Recent werd een horecamanager aangesteld om de contacten tussen horeca en stad te verbeteren. Onder andere inzake terrasreglementering bestaat er nog altijd geen duidelijkheid.

 

Aalst moet kind- en jeugdvriendelijk worden.

De jeugddienst werd de voorbije jaren serieus uitgebouwd, met jonge mensen uit het veld. De dienst geeft positieve impulsen, en wil Aalst als studentenstad op de kaart zetten. Er werd een
skatepark gezet, maar op vlak van jeugdruimte bleven er problemen. Zeer veel jeugdbewegingen zitten zonder lokalen, en daar heeft de jeugddienst nog geen pasklaar antwoord op gevonden.

Een parkeergeleidingssysteem. Het dossier werd na veel jaren wachten en discussiëren eindelijk goedgekeurd op de laatste gemeenteraad, en pas volgend jaar wordt het uitgevoerd.

Niet gelukt

Een fietsvriendelijke stad worden.

"We kiezen voor verkeersveilige wegen en een fietsvriendelijke stad", staat in het beleidsprogramma. "De Aalstenaar minder afhankelijk maken van de auto en inzetten op herwaardering van trage wegen, alternatieve verplaatsingsmiddelen en openbaar vervoer. De files in de stad zijn de langste van het land, tegelijk blijft het voor fietsers gevaarlijk op de weg. Na de verkiezingen mag het nieuwe bestuur een nieuw mobiliteitsplan uittekenen.

 

Het Statieplein als een volwaardig stadsplein en poort tot de stad.

De voorziene einddatum was 2010. Alles staat nu pas klaar om binnenkort te starten met de werken.

 

Afgraven van een pendelparking.

Het afgraven van de huidige pendelparking aan de achterzijde van het station tot op het maaiveldniveau en de ontwikkeling van deze site met een gemengd stedelijk activiteitenprogramma stonden op het programma. Dit moest allemaal tegen 2011 gerealiseerd zijn, maar gedurende zes jaar is er nauwelijks iets gehoord over dit plan.

 

Een nieuwe Tragelweg.

Een rechtstreekse verbinding van de pendelparking met de R41 via een nieuwe Tragelweg, die ook aan de Tragelsite nieuwe ontwikkelingskansen biedt, moest er komen. Pas recent heeft de gemeenteraad haar principieel akkoord gegeven over het precieze tracé van de Tragelweg, na eindeloze discussies in het stadsbestuur.

 

De stadsdiensten centraliseren in een Nieuw Administratief Centrum.

CD&V was voor nieuw administratief centrum in De Pupillen, Open Vld en sp.a wilden naar De Post. Er is nog geen beslissing in dit dossier genomen.

 

Een nieuwe multifunctionele hal.

Die moet er komen voor grote evenementen, beurzen, congressen, carnavalsfestiviteiten en de wedstrijden van Okapi Aalst. Het is de bedoeling dat die op de Tragel komt, maar de Raad van State vernietigde het nodige ruimtelijke uitvoeringsplan.

 

Nieuw bedrijventerrein op de Siesegemkouter.

Een Italiaans studiebureau tekende de plannen uit, maar met de eigenaars van de gronden moet nog worden onderhandeld.

 

Nieuw crematorium.

Het Aalsterse stadsbestuur is van mening dat een crematorium de centrumfunctie van Aalst zal versterken en wil de intercommunale Westlede faciliteren om het crematorium binnen Aalst te realiseren. Men is het nu toch grotendeels eens dat het crematorium op de Siesegem moet komen, maar het staat er nog niet.

 

'City-branding'

Aalst moet haar historische, stedelijke en culturele troeven meer uitspelen door de stad als merknaam te promoten. Een studiebureau onderzocht wat de sterke punten zijn voor Aalst, maar een nieuw logo of vervanger voor 'Denderend Aalst' zijn er nog niet. Een modern toeristisch infokantoor. Het kantoor zelf ziet er wel modern uit, maar is wel onvindbaar als je als vreemdeling in Aalst aankomt of de Molenstraat niet weet zijn.

 

Het nieuwe bibliotheekgebouw is een absolute prioriteit.

Dat werd niet gerealiseerd. Even werd er gedacht aan de De Postsite, maar dat idee werd afgevoerd. Een modern, hedendaags stadsmuseum. Zowel inhoudelijke als vormelijke plannen moesten er komen. Aalst heeft nog altijd geen museum dat erkend wordt door hogere overheden.

 

Een veilige stad.

Criminaliteit is misschien niet gigantisch gestegen in de cijfers van de politie, maar het onveiligheidsgevoel blijft groot ondanks dat het stadsbestuur wel veiligheidscamera's heeft geïnstalleerd op de belangrijkste pleinen.

 

Een integrale aanpak van het drugsfenomeen.

Een van de meest onderschatte problemen in Aalst. Indra, een samenwerking tussen verschillende gemeenten, werd opgericht. Sindsdien is het drugsbeleid een stille dood gestorven. Wonen boven winkels stimuleren. De huidige eigenaars van winkelpanden moesten overtuigd worden. Er bestaat intussen een heffing op leegstand, maar wonen boven winkels blijft een groot probleem in Aalst.

Een bedrijfsvriendelijk beleid om bedrijven hier te houden en groeikansen te bieden. Ondernemersorganisaties Unizo en Voka klagen steen en been over te weinig ruimte voor bedrijven, de vele files en te weinig inspraak in het economisch beleid.

Nieuwe schoolgebouwen voor de stedelijke basisschool te Hofstade en de stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten. De goedgekeurde projecten moesten al gerealiseerd worden. De scholen moeten echter nog altijd leerlingen weigeren omwille van plaatsgebrek, al komt in beide dossiers wel schot in de zaak en moeten de directies niet te lang meer wachten op oplossingen.

 

Bron: Het Laatste Nieuws

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is