"Via huwelijksmigratie in zijn huidige vorm blijven we de sociale achterstelling op onze arbeidsmarkt importeren."

Door Sarah Smeyers op 5 februari 2011, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Werk

Warm en koud blazen. Vroegere uitspraken plots anders uitleggen. Verkeerd begrepen zijn. Het hoort allemaal bij de politieke stiel. Als journalist houd je er ook rekening mee, maar zelfs na dertien jaar in dit vak kan het grenzeloze cynisme me blijven verbazen.

Neem nu onze vraag aan de woordvoerder van Joëlle Milquet: of de minister zich kan vinden in een wetsvoorstel dat huwelijksmigratie strenger wil aanpakken? Geen irrelevante vraag, want Milquet is bevoegd voor Werk én Migratie. Bovendien leggen enkele Vlaamse partijen binnenkort een wetsvoorstel op tafel dat de criteria voor huwelijksmigratie naar ons land stevig wil aanscherpen. Het antwoord is even veelzeggend als ontluisterend. “Net voor de val van de regering Leterme was er binnen de regering al een akkoord om de criteria voor dit soort migratie te verstrengen. Toch wil de minister zich niet uitspreken over de nieuwe voorstellen die binnenkort in de Kamer op tafel komen. Dit is de taak van het Parlement. Zoiets noemen ze scheiding der machten. Sowieso zullen we pas op dat moment beslissen of we die voorstellen steunen, in functie van de politieke context.”

Eén: het zou de eerste keer in jaren zijn dat de Kamer een wetsvoorstel goedkeurt tegen de zin van de bevoegde minister in, zelfs al is dit dan een regering in lopende zaken. Welke scheiding der machten? Twee: lees dit antwoord als “zelfs indien het nieuwe Vlaamse voorstel in de lijn ligt van wat Milquet en het cdH eerder binnen de regering steunden, is het best mogelijk is dat we nu tegen stemmen. Tenzij - voor wat hoort wat - de Vlaamse partijen bereid zijn in ruil andere toegevingen te doen, of zich wat inschikkelijker op te stellen in de communautaire onderhandelingen.” Cynischer kan haast niet. Het een heeft totaal niets met het andere te maken, en tegelijk blijven we via huwelijksmigratie in zijn huidige vorm – goed voor 20.000 nieuwe verblijfsvergunningen dit jaar - de sociale achterstelling op onze arbeidsmarkt importeren. Laat dit evenwel een detail zijn.

Op dat niveau, je reinste wafelijzerpolitiek uit de oude doos, zitten we anno 2011 nog altijd. Na zeven maanden politiek getouwtrek. En nee, we zijn heus niet zo naïef te denken dat enkel Joëlle Milquet zo redeneert en marchandeert, maar dit voorval is wel illustratief voor de koehandel die men in dit land graag als politiek omschrijft.

 

Bron: Filip Michiels - Vacature Magazine

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is