Jong N-VA staat stil bij armoedeprobleem onder jongeren

Door Sarah Smeyers op 16 oktober 2007, over deze onderwerpen: Armoede

 

Op deze Werelddag tegen Armoede staat Jong N-VA stil bij het armoedeprobleem onder jongeren. Een delegatie N-VA-jongeren zal daarom op 17 oktober aanwezig zijn op het ‘nationaal evenement’ in de KVS te Brussel. Zo willen we onze standpunten voor het optrekken van het leefloon en voor een meer intensieve arbeidsbegeleiding en –activering kracht bijzetten.

Uit  onderzoek van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie blijkt dat jongeren – net als ouderen – meer kans maken in de armoede terecht te komen. Hoewel jongeren tot 16 jaar 19,1 % van de totale bevolking uitmaken, maken zij 24% uit van de bevolking die risico loopt op armoede. Jongeren tussen 16 en 24 jaar maken 11% van de bevolking, maar 12,4 % van de bevolking die risico loopt op armoede.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt bovendien dat gezinnen onder de armoedegrens liefst 55,8% minder geld besteden aan cultuur, vrije tijd en onderwijs dan andere gezinnen.

Zo merkt ook kamerlid en Jong N-VA-ster Sarah Smeyers op dat het aantal jonge leefloners (jongeren onder de 25 jaar die leven van een leefloon, uitgekeerd door het OCMW) in haar thuisstad Aalst alarmerend hoog is. 
De Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie houdt statistieken bij per leeftijdsgroep en per maand. Uit een analyse van de cijfergegevens blijkt dat in Aalst de cijfers bijna dramatisch zijn: het aandeel van de jonge leefloners steeg tussen 2002 en 2006 van 25% naar bijna 35%, met pieken die in 2003 en 2004 tot bijna 38% gaan.

Jong N-VA en Sarah Smeyers pleiten daarom voor een verlenging én een uitbreiding van de inspanningen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van de Vlaamse Regering. De evaluatie van het proefproject dat in dit verband plaatsvond in de 13 centrumsteden toonde een algemene daling van de jeugdwerkloosheid van 34,2% in de periode juni 2005 - juni 2007 (t.o.v. -27,4% in de rest van Vlaanderen). Maar in dezelfde periode daalde het aantal jonge leefloners echter niet. Dit betekent duidelijk dat extra inspanningen absoluut nodig zijn, zeker voor de moeilijkste doelgroepen.

Daarnaast wil Jong N-VA ook dat het leefloon op korte termijn welvaartsvast wordt gemaakt.Op middellange termijn moet het leefloon opgetrokken worden tot het niveau van de algemeen erkende armoededrempel, 777 euro per maand (voor een alleenstaande).

Samen met federaal Kamerlid Sarah Smeyers zal Jong N-VA in Brussel het evenement in de KVS bijwonen. Zij zullen daar ook vol overtuiging de solidariteitsoproep van de Internationale Beweging ‘ATD Vierde Wereld’ ondertekenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is