Meer geïnterneerden uit gevangenis dankzij nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum in Aalst

Door Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot op 31 oktober 2015, over deze onderwerpen: Internering, Gevangenissen, Justitie

Er komt een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Vlaanderen, meer bepaald in Aalst. Dat zal opvang bieden aan een driehonderdtal geïnterneerden die nu nog noodgedwongen in de gevangenis verblijven. “Zo krijgen zij apart de nodige opvang en komt er in onze gevangenissen opnieuw meer plaats voor toerekeningsvatbare delinquenten”, zegt Kamerlid Sarah Smeyers.

België werd in het verleden al vele malen veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omwille van de circa duizend geïnterneerden die in onze gevangenissen zitten zonder aangepaste zorg en begeleiding. De voorbije drie jaar werd ook al voor meer dan 300.000 euro schadevergoeding betaald aan personen die voor dit gebrek aan zorg de Belgische staat hadden aangeklaagd. “De huidige regering heeft zich tot doel gesteld om tegen 2019 alle geïnterneerden uit de gevangenissen te halen. De realisatie van dit gespecialiseerde opvangcentrum past binnen die doelstelling”, aldus Smeyers.

Jobs voor laaggeschoolden

Gezien de intensieve begeleiding die nodig is, moeten voor het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum ook meer dan driehonderd jobs worden ingevuld: van cipiers en begeleiders tot toeleveringsbedrijven. “Als OCMW-voorzitster zie ik dat Aalst veel laaggeschoolde werkzoekenden telt die in dit centrum aan de slag kunnen”, merkt Smeyers op. “Daarnaast ben ik in de Kamercommissie Justitie al jaren een pleitbezorger voor een correcte justitie, samen met mijn N-VA-collega en streekgenote Goedele Uyttersprot.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is