N-VA duidt nieuwe kandidaten OCMW aan

Door Sarah Smeyers op 24 november 2012, over deze onderwerpen: Aalst, N-VA, OCMW

Het afdelingsbestuur van N-VA Aalst heeft donderdagavond zijn kandidaten voor de OCMW-raad aangeduid. Naast toekomstig OCMW-voorzitter Sarah Smeyers en Karolien Devos, die de gemeenteraad verlaat ten voordele van het OCMW, worden ook Pieter Cassiman en Yasmine Deghels door de N-VA voorgedragen. De stemming over de OCMW-mandaten zal vervolgens plaats vinden in de eerste week van januari.

Dat Sarah Smeyers vanaf januari de nieuwe voorzitter wordt van het OCMW was al eerder beslist. Zij wordt ook aan het college van Burgemeester en Schepenen toegevoegd als Schepen van Sociale Zaken, die ook bevoegd is voor Woonbeleid.

'Het sociale beleid van Aalst kan een nieuwe wind gebruiken' zegt Sarah Smeyers. 'Ik wil eerst en vooral rechtzetten dat wij niet van plan zijn om een antisociaal beleid te voeren, zoals enkele belangroepen graag laten uitschijnen. Onze visie op sociaal beleid is emanciperend.w We willen mensen helpen om zo snel mogelijk opnieuw op eigen benen te staan. Maar uiteraard mag
hulp vanuit de samenleving nooit misbruikt worden. Vandaar dat we snel een anti-fraudecel zullen oprichten. We willen dat het gemeenschapsgeld terecht komt op de plaatsen waar dat ook echt nodig is.'

Karolien Devos werd verkozen in de gemeenteraad, maar besliste om die rol in te ruilen voor de OCMW-raad. 'Het OCMW heeft de taak om mensen op te vangen die het moeilijk hebben en hen te stimuleren om zo snel als mogelijk opnieuw hun rol in de samenleving op te nemen', zegt Devos. 'Sociaal beleid heeft me altijd het meest aangesproken. Ik denk dat de visie van N-VA op sociaal beleid de meest correcte is en ben ervan overtuigd dat we onder het voorzitterschap van
Sarah een goede ploeg op het veld kunnen brengen om ook daar de noodzakelijke verandering in te zetten.'

Op deze manier was het ‘luxeprobleem’ dat Karolien en haar broer Kristof hadden ook snel opgelost. Het gemeentedecreet laat immers niet toe dat broer en zus samen in de gemeenteraad zouden zitten. 'Tussen mijn broer en mij is dit nooit een punt van discussie geweest, aangezien de bevoegdheden van de OCMW-raad mij veel beter liggen dat die van de gemeenteraad. Ik wil mij echt inzetten voor het Aalsterse sociale beleid en doe dat met volle overtuiging', aldus Devos.

Voor de twee overige mandaten kwam het afdelingsbestuur terecht bij Pieter Cassiman en Yasmine Deghels. Beide zijn al enkele jaren actief betrokken bij de Aalsterse N-VA en haalden meer dan behoorlijke scores bij de verkiezingen. Yasmine Deghels: 'Ik denk dat N-VA een goede ploeg naar het OCMW kan sturen. We brengen wat noodzakelijke verfrissing in de raad, maar wel met mensen die heel goed weten waar N-VA voor staat en ook op allerlei niveaus politieke ervaring hebben opgedaan.'

Pieter Cassiman: 'In de komende jaren zullen we in de OCMW-raad nood hebben aan gemotiveerde mensen, die heel duidelijk en consequent de afgesproken beleidslijnen in de gaten moeten houden. Dat is iets waar ik me voor de volle 100% voor engageer.'

Door de verkiezingsoverwinning van de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen mag de N-VA minstens vier van de dertien OCMW-raadsleden leveren. De verkiezing van de OCMW-raadsleden volgt een nogal 'complex' systeem, waarbij eventuele reststemmen nog kunnen uitmonden in een extra zetel.

 

Bron: De Standaard

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is