N-VA-wetsvoorstel om opvang asielzoekers te verstrengen weggestemd

Door Sarah Smeyers op 17 december 2010, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Federaal parlement

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft zopas een wetsvoorstel van de N-VA om de opvangwet voor asielzoekers te verstrengen en om alle bevoegdheden voor asiel onder één minister te brengen, weggestemd. Alle Franstalige partijen, de groenen én de sp.a stemden tegen.

Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) had een voorstel ingediend met vijf belangrijke punten:

* Het terugkeerbeleid voor illegalen komt onder één minister. Nu valt de vrijwillige terugkeer onder staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) en de gedwongen terugkeer onder staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH).

* Ook het beleid voor opvang van asielzoekers moet volgens het voorstel van de N-VA onder dezelfde minister vallen. Eerder sprak ook de cdH zich uit voor één minister voor alle asielzaken, maar nu stemde cdH toch tegen het N-VA-voorstel.

* Asielzoekers kunnen alleen nog materiële opvang krijgen voor hun eerste asielaanvraag, niet meer voor de volgende. 16% van de asielaanvragen is "meervoudig", ze worden dus al voor een tweede keer ingediend. Er zijn asielzoekers bekend die tot 39 keer een aanvraag indienden. Momenteel krijgt de asielzoeker opvang voor zijn eerste twee asielaanvragen.

* Bovendien wordt de materiële opvang gestopt als de asielzoeker in beroep is afgewezen. Nu loopt hij nog door tot de Raad van State hierover in cassatie heeft beslist.

* Wie afgewezen wordt als asielzoeker kan alleen nog opvang krijgen als hij meewerkt aan de vrijwillige terugkeer naar zijn herkomstland. Alleen heel zwaar zieken en hoogzwangere vrouwen kunnen altijd in de opvang blijven.

Momenteel bezetten illegalen plaatsen voor asielzoekers in de centra. Andere illegalen krijgen een bevel om het land te verlaten en verdwijnen in de natuur. De N-VA wil dat de afgewezen asielzoeker actief meewerkt aan de terugkeer naar zijn land.

De Kamercommissie Volksgezondheid stemde het voorstel weg. De PS weigerde zelfs om het te bespreken, de Groenen vonden het "inhumaan" en "in tegenspraak met de Europese regels", wat overigens niet juist is. De stemming was hoogst uitzonderlijk. Bij de stemming over artikel 1 stemden alleen N-VA, Open Vld, CD&V en VB voor. Artikel 1 is in alle wetsvoorstellen hetzelfde: het zegt of een wetsvoorstel daarna nog naar de Senaat moét gaan, dan wel of het naar de Senaat kàn gaan. Als er geen meerderheid is voor artikel 1, is het voorstel automatisch verworpen. PS, cdH, sp.a en de Groenen verwierpen het artikel. De MR had geen vertegenwoordiger naar de debatten gestuurd.

Voor artikel 1 was er geen meerderheid, dus is het voorstel verworpen. Dat een voorstel bij artikel 1 sneuvelt gebeurt zelden of nooit.

Nahima Lanjri (CD&V) stemde voor artikel 1, maar ze beklemtoonde dat zij niet akkoord gaat met de inhoud van het voorstel omdat het "de opvang te zeer beperkt en daardoor onmenselijk is" en omdat "het aantal mensen in de opvangcentra hierdoor maar weinig zal dalen".

 

Bron: Gazet van Antwerpen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is