Nieuwsflits uit de Kamer

Door Sarah Smeyers op 20 maart 2009, over deze onderwerpen: Notariaat

Hoewel de openbare verkoop van een huis wettelijk geen twee zitdagen hoeft te hebben, gaan de meeste kopers daar wel van uit. Gevolg: een lage opkomst op de eerste zitdag én een reële kostenstijging door de organisatie van een bijkomende zitdag.

Op vraag van enkele notarissen en in samenwerking met de Koninklijke Federatie van Notarissen werkte Sarah Smeyers een wetsvoorstel uit dat een openbare verkoop sneller, efficiënter en goedkoper doet verlopen. Afgelopen week keurde de commissie Justitie dat voorstel goed. De tweede zitdag wordt afgeschaft en de notaris kan een instelprijs vaststellen. Een perfect voorbeeld van administratieve vereenvoudiging in de praktijk! Bovendien wordt ook komaf gemaakt met premiejagers.

Op een onthouding van ‘Groen!’ na, gaven alle commissieleden afgelopen woensdag hun fiat aan Sarahs wetsvoorstel. Wanneer ook de plenaire vergadering het voorstel goedkeurt, gaat de nieuwe wet op 1 januari 2010 van kracht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is