Nieuwsflits uit de Kamer: belspelletjes

Door Sarah Smeyers op 26 januari 2011, over deze onderwerpen: Kansspelen

Het was tijdens de Kamercommissie Justitie van 25/01 al snel duidelijk: het belspelletjes-bedrog stond hoog op de agenda. Staatssecretaris Devlies werd letterlijk bedolven onder de parlementaire vragen rond het bedrog binnen een belspel, de aangekondigde verstrenging van de kansspelenwet en de toekomst van de spelletjes.

“Afschaffen bevoegdheid van wetgever”

De Staatssecretaris liet zich alsnog niet van de wijs brengen en liet andermaal verstaan niet in de mogelijkheid te verkeren om de belspelletjes definitief af te schaffen, gezien dit “ de taak van de wetgever is en niet van een Staatssecretaris”. Daarmee ontweek hij ineens de vraag tot afschaffing om de aangekondigde striktere kansspelwetgeving  -  voorgesteld op 1 januari 2011 - andermaal te verduidelijken. Hij voegde er nog aan toe dat afschaffen geen oplossing is omdat mensen “altijd willen spelen” , dit is “eigen aan alle culturen” (dat afschaffing van belspelen tot gevolg heeft dat de door de kansspelen gefinancierde Kansspelencommissie op slag 19 000 euro verliest, heeft hier uiteraard weinig mee te zien). Het afschaffen van de belspelen zou dus indruisen tegen onze cultuur. Dan hoop ik alvast dat het bedrog van de belspelen geen “essentieel onderdeel uitmaakt van onze cultuur”, of dat zou wel erg kort door de bocht zijn.

Kansspelencommissie doet zijn werk

Hoewel met de nieuwe regels misbruik zo goed als volledig zal worden uitgesloten, gaf de Staatssecretaris aan dat “men dat natuurlijk nooit helemaal zeker weet”. Strikte controle blijft dus aangewezen, iets wat de KSC – zo blijkt uit de verkregen cijfers – de afgelopen jaren ernstig werd genomen: in 2009 werden er 94 klachten geformuleerd en afgehandeld. Vorig jaar liep het aantal klachten op tot 115, en opnieuw werden al deze klachten netjes intern afgehandeld volgens de Staatssecretaris. Toch blijf ik ervan overtuigd dat het leeuwendeel van de bedrogen mensen geen klacht indient omdat het hen onduidelijk is hoe en wanneer ze dit kunnen doen.

Afschaffing niet uitgesloten

De Staatssecretaris blijft dus achter de KSC staan, ondanks de door Humo geformuleerde insinuaties van een “deal” tussen Endemol en de KSC. Hij toonde zich wel kritische tegenover de ongelukkige uitspraak van Marc Callu in oktober 2010 - waarin die stelt dat de KSC moet toezien op de rendabiliteit van de spelletjes - en verklaarde nogmaals er geen probleem mee te hebben om de belspelen af te schaffen als blijkt dat de nieuwe wet herhaaldelijk wordt overtreden.

Geen enkele meerwaarde

Verder ben ik ervan overtuigd dat de striktere kansspelenwet zoals Dhr. Devlies die voorstelt een essentiële stap in de goede richting is (met enkele efficiënte maatregelen zoals de verplichte vergunning), ware het niet dat iets me zegt dat de makers van dergelijke spelletjes  vindingrijk genoeg zullen blijven om ook in de toekomst de wet te omzeilen…  Als politici blijft het onze prioriteit om de burger blijvend te beschermen. Vandaar mijn pleidooi om de belspelletjes - die niets tot onze samenleving bijdragen -  definitief af te schaffen in heel België, en niet te wachten tot wanneer de lijst van nieuwe inbreuken onmogelijk te negeren valt…

 

Sarah Smeyers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is