Op 4 december duidelijkheid over financiering rechtsbijstand verdachten

Door Sarah Smeyers op 27 november 2012, over deze onderwerpen: Veiligheid & justitie

Op

4
december
duidelijkheid
over
financiering
rechtsbijstand
verdachten

View
Bewerken

[klok] 27 november 2012

Hoeveel geld de advocaten zullen krijgen voor hun rechtsbijstand aan gearresteerde verdachten, zal al op 4 december duidelijk worden. Dat bleek uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vl) zopas in de Kamer aan Sarah Smeyers (N-VA).

Op 4 december heeft de Raad van State immers zijn advies klaar over een ministerieel besluit over de vergoeding van advocaten. Turtelboom hoopt dat het besluit onmiddellijk gepubliceerd kan worden.

De Vlaamse advocaten dreigen ermee om na 30 november geen permanenties meer te organiseren om gearresteerde verdachten bij te staan, omdat hiervoor nog geen geld is uitgetrokken. De stafhouders van Antwerpen, Herman Buyssens, en van Brussel, Hugo Vandenberghe, willen dat het totale bedrag voor gratis tweedelijnsrechtsbijstand wordt verdubbeld tot 150 miljoen per jaar. In de voorbije tien jaar steeg die som al vier keer sneller dan de inflatie tot 75 miljoen nu.

Geen verplichte verzekering

Turtelboom zegde nog dat de rechtsbijstand zeker moet worden hervormd. "De idee om een verplichte verzekering voor rechtsbijstand in te voeren is verlaten", zo luidde het. Wel zijn nog een aantal pistes open.

* Zo zou men de gratis rechtsbijstand kunnen beperken tot geschillen boven een bepaald bedrag, zoals dat in Nederland het geval is.

* Ook kan men de controle op de bureaus voor juridische bijstand, die over de gratis rechtsbijstand beslissen, versterken en sancties opleggen als de regels niet worden nageleefd. Nu loopt de controle helemaal mank en de advocaten willen niét dat de overheid nagaat hoe zij het geld dat ze van de staat krijgen voor rechtsbijstand, besteden.

* Ook zou men de regeling voor het "vermoeden van onvermogendheid" kunnen veranderen. Nu zijn een aantal groepen automatisch "arm": wie een leefloon, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgt, minderjarig is, een aantal huurders van sociale woningen bv. Zij krijgen dus automatisch gratis rechtsbijstand. Daarnaast heb je groepen die vermoed worden onvermogend te zijn "tenzij het omgekeerde wordt bewezen": vreemdelingen, asielzoekers, gedetineerden, gecolloqueerde geesteszieken, personen in een collectieve schuldenregeling. In de praktijk wordt het omgekeerde echter zelden of nooit bewezen.

Deze pistes worden momenteel op regeringsniveau besproken. Het resultaat zal op de eerste begrotingscontrole van 2013 worden besproken.

 

Bron: Gazet van Antwerpen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is