Pas na 4 jaar in België kindergeld

Door Sarah Smeyers op 21 september 2015, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Sociale zekerheid

Zeven op de tien Belgen vinden de asielcrisis een bedreiging, en daar speelt N-VA handig op in. Na het voorstel voor een apart sociaal statuut en het onmogelijk maken van de fiscale aftrek voor asielzoekers, wil de partij nu dat je pas volledig kindergeld krijgt als je hier vier jaar gewoond hebt. Een piste die Gwendolyn Rutten (Open Vld) eerder al bewandelde.

Bart De Wever liet eind augustus al een ballonnetje op voor een apart sociaal statuut voor vluchtelingen. Wie erkend raakt, zou niet meteen over alle sociale rechten - zoals kindergeld - kunnen beschikken. Financiënminister Johan Van Overtveldt vertelde vrijdag dat hij fiscale aftrekken voor asielzoekers zonder beroepsinkomsten onmogelijk wil maken. En nu stelt Kamerlid Sarah Smeyers dus voor om alleen wie minstens viervan de laatste tien jaar in België gewoond heeft, volledig kindergeld toe te kennen. Naar Deens voorbeeld. Het was Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten die het idee lanceerde, maar N-VA pikt de piste op en giet het in een westvoorstel. "Concreet heb je na één jaar wettelijk verblijf in ons land recht op 25% van het kindergeld, na twee jaar op 50%, na drie jaar op 75% en na vier jaar op 100%", zegt Smeyers. Discriminerend? "Neen. De Conventie van Genève zegt dat vluchtelingen dezelfde rechten hebben als de onderdanen en dit geldt voor nieuwkomers én Belgen." Ook expats zijn dus kind van de rekening. Al hoef je dus geen vier opeenvolgende jaren in ons land te hebben gewoond - dat kan de pijn voor velen van hen verlichten.

 

Profileringsdrang

Federaal parlementslid Sarah Smeyers waagt zich hiermee op Vlaams terrein: het kindergeld is een regionale bevoegdheid. Volgens Smeyerskan de federale overheid zich echter perfect over regionale materie buigen als het noodzakelijk is voor de uitoefening van een federale bevoegdheid. "Onze kinderbijslag maakt België erg aantrekkelijk. Zonder die te wijzigen, komt onze sociale bescherming onder druk te staan én kan de federale regering de stroom vluchtelingen niet onder controle krijgen."
Vanuit de meerderheid vraagt men zich af waarom N-VA dit niet gewoon op Vlaams niveau voorstelt. "Is het om communautairediscussies uit te lokken en zich te profileren?" Komt erbij: in welke mate kan het federale niveau dit daadwerkelijk opleggen? Gaan de PS-regeringen in Brussel en Wallonië dit zomaar slikken? Die kans is bijzonder klein.

N-VA wil naar eigen zeggen vooral vermijden dat de sociale zekerheid onder druk komt te staan. Een bekommernis van zeven op de tien Belgen en een groot deel van de N-VA-achterban. De Vlaams-nationalisten spelen er de laatste weken handig op in. Cijfers ontkrachten die vrees nochtans: in 2013 bedroegen de kinderbijslagen voor vluchtelingen slechts 0,1% (6 miljoen euro) van het totale kinderbijslagbudget (6 miljard euro). "Gouverner, c'est prévoir", zegt Smeyers. "Met meer dan 4.000 asielaanvragen per maand worden records gebroken. 60% van de mensen die hier aankloppen, wordt erkend. Met die evolutie moeten we rekening houden. Dat hoeft zeker geen negatief verhaal te zijn, integendeel. Maar als we ons systeem nu niet hervormen, dreigt het onbetaalbaar te worden. Bovendien is migratie een verhaal van rechten en plichten."

 

Totaalplaatje

Belangrijkste vraag is: schaart de meerderheidzich achter het voorstel? N-VA rekent op de steun van Open Vld. De Vlaamse liberalen kunnen het voorstel moeilijk afschieten, aangezien Rutten als eerste de piste betrad. Al ziet zij het als een totaalplaatje om de integratie te bevorderen: "Heeft iemand recht op te bevorderen: "Heeft iemand recht op kindergeld vanaf dag één? Neen. Moet het stijgen naarmate je meer kinderen krijgt? Neen. Kan het een instrument zijn om kinderen te helpen integreren en uit de armoede te halen? Ja. Zo kan je het bijvoorbeeld koppelen aan een inschrijvingsplicht vanaf drie jaar."
De sleutel ligt eens te meer bij de christendemocraten. Het is een publiek geheim dat de voormalige kartelpartners flink botsen over het vluchtelingendossier. CD&V wenste gisteren niet te reageren. Sarah Smeyers zal bij het begin van het parlementaire jaar - de tweede dinsdag van oktober - de hoogdringende behandeling van het voorstel vragen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is