Politiek café over asiel- en migratiebeleid 20 maart 2011

Door Sarah Smeyers op 21 maart 2011, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Sarah

Netto komen er per jaar in België ongeveer 65 000 vreemdelingen bij. We spreken dus over een jaarlijkse migratieaanwas ter grootte van een Vlaamse stad als Genk.

België heeft nu het imago van een land van melk en honing. Tijdens de hele asielprocedure, die helaas tot zestien maanden kan duren, ben je bij ons zeker van goede opvang. En anders vind je wel een hotel. Lukt ook dat niet, dan krijg je elke dag vijfhonderd euro. Geef toe, je zou gek moeten zijn om niet naar België te komen als je alle landen met elkaar vergelijkt.

Decennia van verwaarlozing en minimalisering hebben er echter toe geleid dat ons land de migratie lijdzaam heeft moeten ondergaan. De maatschappelijke gevolgen zijn gekend. Voor de N-VA moet het wanbeleid nu stoppen. Het is hoog tijd voor een coherent beleid met een totaalvisie.

De N-VA  heeft een totaalvisie op migratie en presenteert haalbare en duurzame oplossingen op alle domeinen: nationaliteit, gezinshereniging, opvang, asiel, medische en humanitaire regularisaties, arbeids- en studentmigratie, terugkeer, …

Tijdens het politiek café dat we met N-VA Lokeren op 20 maart organiseerden, lichtte N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers de beleidsvisie van de N-VA toe. Haar collega Nadia Sminate gaf, als dochter van een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder, een erg persoonlijke getuigenis over een geslaagde integratie. Vlaams parlementslid Lieven Dehandschutter vertelde dat Vlaams minister Geert Bourgeois meer inspanningen voor de inburgering van nieuwkomers in de Vlaamse samenleving wil doen. Ook OCMW-raadslid An De Moor raakte enkele knelpunten aan. De vertegenwoordiger van Fedasil nam ze mee terug naar Brussel. Benieuwd of de 7 (!) bevoegde federale ministers/staatssecretarissen er iets mee zullen doen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is