Raad van State neemt regularisatiebeleid onder vuur

Door Sarah Smeyers op 3 november 2011, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

N-VA heeft een arrest van de Raad van State te pakken gekregen dat in hun ogen 'het hele regularisatiebeleid' op losse schroeven zet. Bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) wuift die onheilstijding weg.

Het omstreden arrest van de Raad van State dateert van vijf oktober en gaat terug op de collectieve regularisatie, die tussen september en december 2009 liep in ons land. De hele zaak draait rond een illegale man die na een weigering van zijn gewone aanvraag tot regularisatie bij de Dienst Vreemdelingenzaken in beroep ging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

Die oordeelt dat zijn beroep tegen de eerdere weigering geen steek houdt omdat hij niet voldoet aan bepaalde criteria. De Raad baseert zich voor die weigering echter niet op de vreemdelingenwet, maar wel op de criteria van de collectieve regularisatie. En net daar wringt het schoentje. Die criteria werden nooit in een wet gegoten, maar stonden enkel in een 'instructienota'.

Met die tweede weigering trekt de man naar de Raad van State, die hem gelijk geeft en beslist dat de RVV zijn boekje te buiten is gegaan. Reden is net dat de Raad zich aan criteria gehouden heeft die alleen maar in de nota staan over de collectieve regularisatie en niet in de vreemdelingenwet. Met dit arrest kan de regularisatieprocedure van deze man weer opnieuw beginnen.

"Het hele regularisatiebeleid komt met dit arrest op de helling te staan", meent Kamerlid Sarah Smeyers van N-VA. "Zal staatssecretaris Wathelet dit arrest van een van de hoogste rechtbanken zomaar naast zich neerleggen? Het kan toch niet dat de uitvoerende macht de rechterlijke macht negeert?" N-VA meent ook dat dit een precedent is waar 'slimme advocaten' handig gebruik van zullen maken en roept de staatssecretaris op om met een wet met duidelijke criteria naar het parlement te komen.

Wathelet zelf legt al die kritiek naast zich neer. Hij benadrukt dat het om een individueel geval gaat en dat dit geen repercussies zal hebben op het huidige beleid. Het is niet de eerste keer dat de Raad van State de aparte criteria van de collectieve regularisatie kraakt.

In 2009 vernietigde die de hele instructienota met aparte criteria, waarop Wathelet die vernietiging handig omzeilde. Hij besliste toen om net als vroeger zelf te oordelen over elk individueel dossier. Dit arrest bouwt duidelijk voort op die eerdere vernietiging.

Even verbolgen is N-VA over de cijfers die Wathelet geeft over de regularisaties. "Hij beweert dat in de eerste zes maanden van dit jaar het aantal geregulariseerden in ons land met meer dan de helft daalde", hekelt Smeyers.

"Hiermee wil hij aantonen dat zijn strikte beleid vruchten afwerpt, maar dat is pure onzin. Wathelet vergelijkt gewoon de cijfers van dit jaar met die van 2010, het jaar waarin er een abnormaal hoog aantal mensen werd geregulariseerd. Wathelet misbruikt deze cijfers gewoon om zichzelf op de borst te kloppen."(TP)

Sarah Smeyers (n-va):

Wathelet vergelijkt de cijfers van dit jaar met die van 2010 toen er een abnormaal hoog aantal regularisaties waren

Bron: De Morgen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is