Relatief weinig erkende vluchtelingen komen naar Aalst

Door Sarah Smeyers op 10 oktober 2016, over deze onderwerpen: Aalst, Asiel en migratie, OCMW

Erkende vluchtelingen trekken in mindere mate naar Aalst

 

Uit recente cijfers over de spreiding van erkende vluchtelingen over Vlaanderen, blijkt dat een minderheid Aalst als nieuwe thuisstad kiest. In Aalst leven er 321 erkende vluchtelingen. Ook andere centrumsteden blijken niet zo’n aantrekkingspool te zijn. Oostende is daarop een uitzondering. De meeste erkende vluchtelingen kiezen een grotere stad om te wonen, zoals Antwerpen en Gent. Het merendeel van de erkende vluchtelingen in Aalst komen uit Syrië, gevolgd door Congo en Irak.

Van zodra een asielzoeker de status “erkende vluchteling” krijgt en dus tijdelijk in België mag blijven, mag hij of zij vrij een woonplaats kiezen. Van de 321 erkende vluchtelingen die naar Aalst kwamen,  krijgen er 123 steun van het OCMW. Van die 123 krijgen er 10 een tijdelijke woning ter beschikking, de andere 113 ontvangen een leefloon.

OCMW-voorzitter Sarah Smeyers: “We stellen tevreden vast dat twee derde van de erkende vluchtelingen al van bij hun aankomst in Aalst zelfredzaam zijn. Maar wie het nodig heeft, krijgt steun. We helpen ofwel met een leefloon ofwel met een tijdelijk onderkomen in een van onze Lokale Opvang Initiatieven (LOI). Die woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor asielzoekers, dus mensen die nog niet erkend zijn. Maar op instructie van de federale asieldiensten (Fedasil) stellen we die ook 2 tot maximaal 4 maanden ter beschikking van vluchtelingen die wél al erkend zijn. De OCMW-hulp aan die 123 erkende vluchtelingen is een opstapje en geeft hen iets meer marge om in Aalst een job te vinden en een definitieve woning te zoeken.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is