Nieuws over dit onderwerp

Aantal kinderen in daklozenopvang verdubbeld

Het OCMW en de Centra Algemeen Welzijnswerk van Aalst hebben de voorbije winter iets minder daklozen opgevangen dan het jaar voordien. Maar het aantal opgevangen kinderen is wel meer dan verdubbeld …

Extra aandacht voor kinderen in daklozenopvang Aalst

Omdat het aantal nachten verdubbelde waarbij kinderen in de nachtopvang voor daklozen sliepen, zal de stad Aalst meer inzetten op preventie en een beleid uitstippelen met de pas aangeworven …

Aantal zittenblijvers in Aalst hoger bij anderstalige leerlingen

Vorig schooljaar lag het aantal leerlingen dat in de Aalsterse scholen te kampen heeft met een schoolse vertraging van minstens 1 jaar het hoogst bij de groep anderstaligen. 47,9% van deze leerlingen …