Nieuws over dit onderwerp

N-VA legt Zweedse erfenis op tafel in de Kamer

De afgelopen jaren voer de regering-Michel I onder impuls van de N-VA een centrumrechtse koers. Ze verwezenlijkte heel wat mooie hervormingen, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, de …

Elektronisch sociaal dossier brengt sociale fraude sneller aan het licht

Uit een rapport van de procureurs-generaal aan het federaal parlement blijkt dat OCMW’s vaak niet de nodige medewerking verlenen aan strafrechtelijke onderzoeken naar sociale fraude. De …