Nieuws over dit onderwerp

Elektronisch sociaal dossier brengt sociale fraude sneller aan het licht

Uit een rapport van de procureurs-generaal aan het federaal parlement blijkt dat OCMW’s vaak niet de nodige medewerking verlenen aan strafrechtelijke onderzoeken naar sociale fraude. De …