Criminelen kunnen ook geregulariseerd worden

Door Sarah Smeyers op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Veiligheid & justitie

Uit een instructienota van het kabinet van Staatssecretaris Wathelet aan DVZ blijkt dat illegalen die criminele feiten hebben gepleegd niet automatisch worden uitgesloten van regularisatie.

Ontkenning bestaan nota

  

Het Alexius-akkoord, dat regularisatie tussen 15/09/09 tot 15/12/09 regelt, sluit regularisatie uit voor wie een “actueel gevaar voor de openbare orde of staatsveiligheid” betekent. De interpretatie van dit begrip gebeurt echter via instructies, opgelegd door het kabinet van Staatssecretaris Wathelet. Hoewel ik er hem tot driemaal toe over ondervroeg gaf hij nooit toe dat hierover een instructienota bestond. Toch bestaat hij, en Sarah Smeyers kreeg de nota in handen. Uit deze blijkt dat slechts genocide, verkrachting, georganiseerde mensenhandel en moord leiden tot een uitsluiting van regularisatie. Andere misdrijven leiden pas tot uitsluiting indien er een veroordeling tot 18 maand effectieve celstraf is uitgesproken in de laatste vijf jaar. Gezinshoofden mogen tot 2 jaar effectieve celstraf gekregen hebben. 

 

“Proportionaliteit”

  

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 22/02, waar Wathelet Sarah een gebrek aan “intellectuele eerlijkheid” verweet, beargumenteerde de Staatssecretaris dat de dossiers “geval per geval” en op basis van duidelijke instructies moeten worden beoordeeld, daarbij rekening houdend met de “proportionaliteit” van de misdaad. Zo niet zou de RvV een negatieve beslissing van DVZ kunnen afwijzen, aldus Wathelet. Toch slaan de argumenten van de Staatssceretaris kant noch wal: de RvV controleert enkel of de overheid is uitgegaan van correcte feiten, maar oordeelt niet over de grond of de basis van de aanvraag. Dat is enkel de taak van DVZ,  onder instructie van de Staatssecretaris. En deze heeft in de laatste jaren niet minder dan 25 000 illegalen laten regulariseren op basis van een onwettige richtlijn die nota bene door de Raad van State is vernietigd.

 

Regularisatie is geen recht

 

Regularisatie is en blijft een gunst, geen recht. Een gunst die België als enige land in Europa permanent blijft toekennen. Een gunst die destijds aan het Parlement werd opgedrongen. Het is de beloning van mensen die hier jarenlang in de illegaliteit hebben geleefd, iets wat op zich al onaanvaardbaar is. Als dit nu ook al kan voor criminelen, kan je het onmogelijk nog een gunst noemen. Dit is gewoon surrealisme. Zware feiten zoals vluchtmisdrijf, gewapende overvallen, drughandel etc moeten onmiddellijk tot uitsluiting leiden! Daarnaast moet DVZ ook rekening kunnen houden met Interpol-seiningen en voorwaardelijke veroordelingen.

Reactie van de coördinator van het Asiel- en Migratiebeleid

 

Na de reactie van de Staatssecretaris wilde Sarah Smeyers tijdens de plenaire zitting van 24/02 van Yves Leterme weten of hij op de hoogte was van het bestaan van deze nota en of Wathelet dit met hem vooraf had besproken op een Ministerraad. In plaats van een afdoend antwoord te geven, handelde Leterme de zaak snel af door te verwijzen naar de reeds gegeven antwoorden van zijn Staatssecretaris en te herinneren aan de bevoegdheid van deze laatste. In plaats van te erkennen dat het onaanvaardbaar is dat criminelen in onze samenleving kunnen geregulariseerd worden, gaf hij enkel te kennen dat Wathelet zijn taak naar de letter van de wet uitvoert. Onbegrijpelijk hoe de premier, ook na de val van zijn regering, regularisatie kan blijven steunen - hij keurde het Alexiusakkoord destijds goed in de hoop tijdens zijn mandaat strengere regels inzake gezinshereniging gestemd te krijgen - zelfs als dit betekent dat onze maatschappij gevaar loopt!  

Onaanvaardbaar

 

Sarah Smeyers eist nu een hoorzitting met Dhr. Roosemont, Directeur-Generaal van DVZ. De maatschappij, het Parlement, alle Vlamingen en Walen hebben immers het recht om te weten hoeveel criminelen op deze manier al werden geregulariseerd, en welke misdaden zij op hun kerfstok hebben. Tot slot wil ze de onmiddellijke intrekking van deze circulaire, die geen enkele maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengt, integendeel.  

 

Sarah Smeyers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is