Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
697 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de neven- en herbestemming van kerkgebouwen

van Joke Schauvliege, Manuela Van Werde, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
571 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) - Financiële gezondheidsindex (FiGi)

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
340 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) - Financiële controle in het kader van de wet tegen terrorisme

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
325 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Conformiteitsattest woningen en appartementen - Stand van zaken

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
321 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie tot herinvoering van een tijdelijk verbod op uithuiszettingen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Gwenny De Vroe en Kurt De Loor
529 (2020-2021) nr. 2

Verslag over de jaarverslagen van de Vlaamse Ombudsdienst 2020 en van de Genderkamer 2020

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Sarah Smeyers
41 (2020-2021) nr. 3

Vraag om uitleg over de investeringen in woningbouw

van Joke Schauvliege aan minister Matthias Diependaele
2249 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2