Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de neven- en herbestemming van kerkgebouwen

van Joke Schauvliege, Manuela Van Werde, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
571 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Maaike De Rudder
237 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Woningkwaliteitsvereisten - Evaluatie technische verslagen

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
82 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Sociale woningen Oost-Vlaanderen - Installatie zonnepanelen

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
87 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de werking van het Vlaams Woningfonds

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
1358 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de invloed van de coronacrisis op de woningmarkt in 2020

van Mercedes Van Volcem aan minister Matthias Diependaele
1210 (2020-2021)

Verslag van de gedachtewisseling over het traject naar de integratie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen (lokale actoren)

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
483 (2020-2021) nr. 3

Verslag van de gedachtewisseling over het traject naar de integratie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen (lokale actoren)

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
483 (2020-2021) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2