Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt

van Sarah Smeyers, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Allessia Claes
792 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
697 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de neven- en herbestemming van kerkgebouwen

van Joke Schauvliege, Manuela Van Werde, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
571 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Energetische renovaties - Verlaagde schenkingsrechten

van Sarah Smeyers aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
814 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Beroepsprocedures tegen bouw sociale woningen - Stand van zaken

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
422 (2020-2021)

Vraag om uitleg over sociale eigendomsverwerving in het kader van de woonmaatschappijen

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
3436 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de controle op eigendommen bij sociale huurders

van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele
3447 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de onderbenutting van het budget voor sociale woningbouw

van Maxim Veys aan minister Matthias Diependaele
3493 (2020-2021)

Vraag om uitleg over fraudebestrijding op de sociale huurmarkt

van An Moerenhout aan minister Matthias Diependaele
3547 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2