Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Willem-Frederik Schiltz, Allessia Claes, Joke Schauvliege en Katja Verheyen
1562 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, wat betreft de vrijstelling van bepaalde informatieverplichtingen en formaliteiten in het kader van de vorming van woonmaatschappijen

van Katja Verheyen, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Allessia Claes, Vera Jans en Sarah Smeyers
1463 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 3 oktober 2022 tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten

van Sarah Smeyers, Joke Schauvliege, Steven Coenegrachts, Allessia Claes, Vera Jans en Katja Verheyen
1433 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Japanse duizendknoop - Bestrijding

van Sarah Smeyers aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1 (2023-2024)

Schriftelijke vraag CO2-negatieve gevelsteen - Toepassing

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
606 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Huurprijs slecht geïsoleerde woningen - Einde bevriezing indexatie

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
605 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie over het verhogen van de renovatiegraad en het uitbreiden van het aantal betaalbare huurwoningen in Vlaanderen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
1713 (2022-2023) nr. 2

Actuele vraag over de verplichte inschrijving bij VDAB voor sociale huurders

van Vera Jans aan minister Matthias Diependaele
104 (2023-2024)

Actuele vraag over de erfbelasting

van Maurits Vande Reyde aan minister Matthias Diependaele
90 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2