Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de neven- en herbestemming van kerkgebouwen

van Joke Schauvliege, Manuela Van Werde, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
571 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Maaike De Rudder
237 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de eventuele verlenging van de termijn van domiciliëring voor de meeneembaarheid van de registratierechten

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
1771 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het plaatsen van zonnepanelen op sociale woningen door ASTER

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
1651 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) - Evolutie huurachterstallen

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
151 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het tekort aan betaalbare huurwoningen en de ondersteuning van huurders

van Adeline Blancquaert aan minister Matthias Diependaele
2026 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de stijgende huurprijzen

van Gwenny De Vroe aan minister Matthias Diependaele
1985 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de stijgende huurprijzen in de Vlaamse centrumsteden

van Maxim Veys aan minister Matthias Diependaele
1964 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2