Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van boek 6, deel 9, titel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat het gebruik van hernieuwbare energie door sociale huurders betreft, en tot wijziging van artikel 6.16, 6.17 en 6.19 van dezelfde codex (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van boek 6, deel 9, titel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat het gebruik van hernieuwbare energie door sociale huurders betreft, en tot wijziging van artikel 6.3/1, 6.16, 6.17 en 6.19 van dezelfde codex)

van Allessia Claes, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Sarah Smeyers, Joke Schauvliege en Katja Verheyen
981 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, wat het moratorium op de verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen en de vrijstelling van een oriënterend bodemonderzoek bij de verplichte overdracht van risicogronden door sociale woonactoren betreft

van Katja Verheyen, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Sarah Smeyers, Vera Jans en Allessia Claes
1181 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

van Katja Verheyen, Vera Jans, Gwenny De Vroe, Sarah Smeyers, Joke Schauvliege en Allessia Claes
1192 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Verplichte fusie sociale woonmaatschappijen - Zuivere coöperatieven

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
291 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Sociale huisvestingsmaatschappij ABC - Systeemaudit

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
287 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Woonbeleid - Rondetafelsessies met de privésector

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
288 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de aanwending van het ongebruikte budget aan leningsmachtigingen

van Guy D'haeseleer aan minister Matthias Diependaele
2747 (2021-2022)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
1206 (2021-2022) nr. 2

Vraag om uitleg over wonen in Doel

van Joke Schauvliege aan minister Matthias Diependaele
2403 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2