Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Willem-Frederik Schiltz, Allessia Claes, Joke Schauvliege en Katja Verheyen
1562 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, wat betreft de vrijstelling van bepaalde informatieverplichtingen en formaliteiten in het kader van de vorming van woonmaatschappijen

van Katja Verheyen, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Allessia Claes, Vera Jans en Sarah Smeyers
1463 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 3 oktober 2022 tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten

van Sarah Smeyers, Joke Schauvliege, Steven Coenegrachts, Allessia Claes, Vera Jans en Katja Verheyen
1433 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de affichering van de huurprijs

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
2035 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het normenkader voor de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
1903 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de btw-stijging bij renovatie

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
1812 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
1562 (2022-2023) nr. 3

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
1562 (2022-2023) nr. 3

Actuele vraag over de hoge huurprijzen

van Onno Vandewalle aan minister Matthias Diependaele
357 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2