Parlementair werk

 -- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • asiel en migratie
 • DAVO
 • gender & vrouwenrechten
 • gerechtsdeurwaarders
 • jongeren
 • justitie
 • kansspelen 
 • notariaat
 • rookverbod
 • voka
 • werkgelegenheid
 • wilsonbekwame personen

 

 -- Parlementair werk --

 

Wetgevend werk

 

Schriftelijke vragen

 

Mondelinge vragen

 

Interpellaties

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Maaike De Rudder
237 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Sarah Smeyers
237 (2019-2020) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Sociale huisvesting - Ontwikkeling meest kwetsbare, slecht gelegen bouwgronden

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
390 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod - Lokale initiatieven

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
386 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het recht van de sociale huisvestingsmaatschappijen op voorkoop

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
3391 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het formuleren van beleidsaanbevelingen voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Lorin Parys, Katrien Schryvers, Immanuel De Reuse en Ann De Martelaer
465 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over de invoering van de vriendenerfenis

van Willem-Frederik Schiltz aan minister Matthias Diependaele
3426 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het uitstel van de hervorming van de fiscale regeling voor duolegaten

van Maurits Vande Reyde aan minister Matthias Diependaele
3342 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2