Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Motie tot besluit van het op 19 januari 2022 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het woonbeleid van de Vlaamse Regering

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Allessia Claes, Joke Schauvliege en Katja Verheyen
1105 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van boek 6, deel 9, titel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat het gebruik van hernieuwbare energie door sociale huurders betreft, en tot wijziging van artikel 6.16, 6.17 en 6.19 van dezelfde codex

van Allessia Claes, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Sarah Smeyers, Joke Schauvliege en Katja Verheyen
981 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt

van Sarah Smeyers, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Allessia Claes
792 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de professionalisering van de immobiliënsector

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
1248 (2021-2022)

Actuele vraag over een draaiboek voor noodsituaties bij sociale huisvestingsmaatschappijen, naar aanleiding van de gasramp in Turnhout

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
239 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Renteloze energetische renovatielening - Stand van zaken

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
55 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actualiteitsdebat over het woonbeleid van de Vlaamse Regering

met Guy D'haeseleer, Sarah Smeyers, Bart Somers, An Moerenhout, Jos D'Haese, Vera Jans, Marino Keulen, Katrien Schryvers, Jeremie Vaneeckhout, Maxim Veys, Hilde Crevits, Kris Van Dijck, Matthias Diependaele, Mercedes Van Volcem, Hannelore Goeman, Filip Dewinter, Marino Keulen, Kris Van Dijck, Bart Somers, Hilde Crevits, Vera Jans, Katrien Schryvers, Mercedes Van Volcem, Matthias Diependaele, An Moerenhout, Guy D'haeseleer, Hannelore Goeman, Jos D'Haese, Sarah Smeyers, Jeremie Vaneeckhout en Maxim Veys
4 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de forse toename van het aantal ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen

van Guy D'haeseleer aan minister Matthias Diependaele
991 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de onderbenutting van de raamovereenkomst voor onderzoek naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders

van Guy D'haeseleer aan minister Matthias Diependaele
954 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2