Parlementair werk

Naast haar voorzitterschip van het Aalsters Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, is Sarah in het Vlaamse Parlement ook nog in diverse commissies actief. Zo is zij plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Verder was ze tussen juli en oktober 2020 een vast lid van de commissie ad hoc Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid; is ze een vast lid van de controlecommissie van de Regeringsmededelingen en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. Voor de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie fungeert ze als tweede ondervoorzitter. In de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed tenslotte is ze voor de N-VA de commissiecoördinator. Geïnteresseerd in haar politieke werk? Surf dan zeker ook eens naar: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/sarah-sme....

-- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • conformiteitsattest/dakisolatie/EPC/technische verslagen
 • energieprestaties
 • erfbelasting, schenkingen en reguralisaties
 • huurprijsberekening
 • kadernota integrale veiligheid
 • mensenrechtenverdragen
 • onteigeningsdecreet
 • positief injunctierecht
 • private en sociale huurwetgeving
 • woonbonus en registratierechten
 • woonfiscaliteit
 • woonkwaliteit en woningcontroles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt

van Sarah Smeyers, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Allessia Claes
792 (2020-2021) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Arnout Coel, Koen Van den Heuvel, Sarah Smeyers en Annick De Ridder
812 (2020-2021) nr. 14

Voorstel van resolutie over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften

van Manuela Van Werde, Joke Schauvliege, Jean-Jacques De Gucht, Sarah Smeyers, Vera Jans en Katja Verheyen
697 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de verplichte expertise om een hypothecair krediet te verkrijgen

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
4601 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Betaalbare huurwoningen - Stedelijke verhuurkantoren

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
611 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Sociale huur - Mutatieaanvragen

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
583 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over bouwgronden van sociale huisvestingsmaatschappijen in overstromingsgevoelig gebied

van Mercedes Van Volcem aan minister Matthias Diependaele
4271 (2020-2021)

Verslag over het voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Maxim Veys
792 (2020-2021) nr. 2

Actuele vraag over de toename van het aantal mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

van Maxim Veys aan minister Matthias Diependaele
727 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2