Parlementair werk

 -- Politieke dossiers --

 • Aalst
 • asiel en migratie
 • DAVO
 • gender & vrouwenrechten
 • gerechtsdeurwaarders
 • jongeren
 • justitie
 • kansspelen 
 • notariaat
 • rookverbod
 • voka
 • werkgelegenheid
 • wilsonbekwame personen

 

 -- Parlementair werk --

 

Wetgevend werk

 

Schriftelijke vragen

 

Mondelinge vragen

 

Interpellaties

 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Maaike De Rudder
237 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Sarah Smeyers
237 (2019-2020) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Aanpassingspremie - Stand van zaken

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
276 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Woningkwaliteit in Vlaanderen - Geactualiseerde screening

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
277 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de Vlaamse sociale woonleningen

van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
2070 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie tot wijziging van artikel 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Sarah Smeyers
240 (2019-2020) nr. 2

Vraag om uitleg over de herberekening van sociale huurprijzen tijdens de coronacrisis

van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele
2157 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

van An Moerenhout aan minister Matthias Diependaele
2086 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2