Nieuws over dit onderwerp

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen zit (al) aan honderd woningen in Aalst

100 huizen staan er al in Aalst op de teller van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)Zuid-Oost-Vlaanderen. Een getal om even bij stil te staan, want hiermee behalen de stad Aalst en het SVK hun doel drie …

Drie nieuwe woonzorgcentra in Aalst in één bestuursperiode

Er wordt volop gebouwd aan twee nieuwe woonzorgcentra in Groot-Aalst: een vervangingsnieuwbouw voor WZC Sint-Job en een compleet nieuw woonzorgcentrum in Baardegem, WZC De Faluintjes. Samen met WZC De …

Al 108.000 euro aan prikkelpremies

Sinds twee jaar geleden de prikkelpremies - een financieel steuntje van de stad voor mensen die op Rechteroever willen renoveren - van start gingen, zijn er al 48 premies uitbetaald, samen goed voor …