De wereld op z'n kop: asielcrisis misbruikt

Door Sarah Smeyers op 18 december 2010, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op vrijdag 17 december werd er in de Kamercommissie Volksgezondheid gestemd over het wetsvoorstel van N-VA om de opvangwet te verstrengen. Een noodzakelijke ingreep om de instroom van asielzoekers te beperken en het recht op opvang terug te geven aan de echte vluchtelingen. Vandaag wordt dit recht namelijk al te vaak misbruikt door oneigenlijke asielzoekers, waardoor zij die echt opvang verdienen op straat belanden. Daarnaast zou ook het terugkeerbeleid aangepakt worden.

Om het huidige perverse systeem halt toe te roepen diende ik samen met Theo Francken, Daphné Dumery en Manu Beuselinck een wetsvoorstel in. Een punt van dit voorstel is dat asielzoekers enkel nog materiële opvang kunnen krijgen tijdens  de hele behandeling van hun eerste aanvraag in plaats van tot na de eerste twee aanvragen. Ook afgewezen asielzoekers zouden geen opvang meer krijgen, behalve wanneer zij meewerken aan hun vrijwillige terugkeer. Dit omdat de huidige wet ook illegalen of uitgeprocedeerden de mogelijkheid geeft om hun opvang te verlengen, waardoor zij vaak de plaats van een echte vluchteling in de reguliere opvangcentra innemen. Dit leidt op zijn beurt tot opvangtekort voor zij die het echt verdienen. Een aanpassing van de opvangwet is dus noodzakelijk om de asiel- en opvangcrisis ten gronde aan te pakken.

Toch gebeurde het onvoorstelbare: het wetsvoorstel werd zonder meer afgewezen: PS, cdH, sp.a en Ecolo/Groen! kozen ervoor blind te blijven voor de noodzaak van deze wetswijziging. Volgens hen is er op dit moment niets mis met de opvangwet, maar wel met de uitwerking ervan.

Men zou dus verwachten dat deze partijen dan op zijn minst de uitwerking van de opvangwet willen aanpakken en bijvoorbeeld samen met ons een einde willen maken aan de huidige versnippering van bevoegdheden. Tot enkele weken geleden leek de CdH inderdaad nog voorstander te zijn van “één asielminister” (zie artikel), maar toch lijkt dit voorstel ineens niet meer zo aanvaarbaar als het komt van N-VA…

Hoewel elke partij het recht heeft zijn eigen koers aan te houden, heeft, op het Vlaams Belang na, geen enkele partij de moeite genomen het N-VA voorstel te amenderen. Zelfs CD&V niet. Tot daar hun vooraf verklaarde bereidheid tot debatteren.

Het is pure waanzin en het raakt me te zien hoe essentiële oplossingen voor de asielproblematiek telkens weer het voorwerp worden van politieke spelletjes… Toch blijft N-VA ijveren voor wat echt telt: effectieve, correcte maatregelen die oplossingen bieden op lange termijn. Enkel zo zal er opnieuw een draagvlak gecreëerd worden voor een humaan asielbeleid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is