Globale erfovereenkomst helpt ruzies over erfenissen vermijden

Door Sarah Smeyers op 18 november 2016, over deze onderwerpen: Justitie
Globale erfovereenkomst helpt ruzies over erfenissen vermijden

Een wetsvoorstel van Sarah Smeyers voert de mogelijkheid in om een globale erfovereenkomst af te sluiten. Dat is een contract waarmee je bij leven reeds je vermogen kunt verdelen onder je kinderen en je eventuele echtgenoot/ote. “Volgens de huidige wetgeving kan je geen overeenkomsten sluiten over nalatenschappen die nog niet zijn opengevallen. Je kan vandaag dus niets overeenkomen zolang de persoon in kwestie nog in leven is”, verklaart Smeyers. Met dit wetsvoorstel geeft zij mee uitvoering aan het regeerakkoord, dat een modernisering van het erfrecht vooropstelt.

Alle erfgenamen - in een klassiek gezin: vader, moeder en de kinderen - moeten de globale erfovereenkomst ondertekenen en kunnen na de dood van de erflater niet meer erop terugkomen. “Het voordeel is dat er een zekere rust zal zijn voor de erflater, die weet dat zijn erfgenamen na zijn dood geen ellenlange procedures meer kunnen voeren”, vertelt Smeyers. “En ook de echtgenoot en kinderen hebben zo meer zekerheid over wat hen zal toekomen.”

Nieuwe samenlevingsvormen

De N-VA wil geen afbreuk doen aan de kern van de familiale solidariteit, maar de huidige regels moeten wel worden aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Zo is de globale erfovereenkomst ook voor nieuw samengestelde gezinnen een belangrijke sprong voorwaarts. “Ook de stiefkinderen kunnen erin worden opgenomen, zonder aan het evenwicht te raken dat voor de eigen kinderen moet blijven bestaan”, aldus Smeyers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is