Hervorming erfrecht laat toe om erfenis bij leven al te verdelen

Door Sarah Smeyers op 20 juni 2017, over deze onderwerpen: Justitie, Verandering
Gezin met twee kinderen

De Kamercommissie Justitie heeft een verregaande modernisering van het erfrecht goedgekeurd. Daarmee wordt opnieuw een belangrijk deel van het regeerakkoord gerealiseerd. Ook het wetsvoorstel van Sarah Smeyers met betrekking tot de erfovereenkomst werd daarin opgenomen. “De kracht van verandering is echt voelbaar”, stelt het Kamerlid.

Met de invoering van de erfovereenkomst krijgt iedereen de kans nog bij leven zijn of haar erfenis te verdelen, op voorwaarde dat álle erfgenamen de overeenkomst mee ondertekenen bij de notaris. “Op die manier kan je bijvoorbeeld je woning aan het ene kind geven en een som geld van dezelfde waarde aan je andere kind”, verduidelijkt Smeyers. “Of je kan meer geld voorzien voor een kind met beperkingen. Of voor de stiefkinderen, zonder te raken aan het evenwicht voor je eigen kinderen.” Het principe van de erfovereenkomst geeft een zekere rust aan wie over een vermogen beschikt én aan de erfgenamen die na diens dood achterblijven. Ellenlange procedures of familieruzies blijven zo uit.

Grotere beschikkingsvrijheid

Ongeacht het aantal kinderen is het gedeelte waarover een ouder vrij kan beschikken voortaan de helft van zijn nalatenschap. De andere helft komt sowieso toe aan de kinderen. In het huidige recht hangt de grootte van het beschikbare deel nog af van het aantal kinderen. “Dit wetsvoorstel bereikt een mooi evenwicht: meer vrijheid om met je vermogen te doen wat je wilt, en tegelijk blijven de kinderen niet in de kou staan”, besluit Smeyers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is