Lange wachtlijsten sociale huurwoningen Aalst: N-VA: "Systeem moet herzien worden"

Door Sarah Smeyers op 12 april 2012, over deze onderwerpen: Aalst, Wonen

“Aalst heeft dringend nood aan (sociale) huurwoningen,” Dat weerklinkt als de hoofdverklaring voor de lange huurwachtlijsten voor sociale woningen in de stad. Toch is dit volgens de N-VA niet het enige probleem. Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA): “Ook de toewijzingsregels die sociale huurmaatschappijen toepassen zorgen vaak voor lange wachtlijsten.” De N-VA vraagt dan ook om deze regels te herbekijken.

Volgens de doelstellingen van het Grond- en Pandenbeleid moet Aalst tegen 2020 (uiterlijk tegen 2023) 583 bijkomende sociale woningen realiseren, bovenop het reeds beschikbare aantal sociale woningen in de stad (1.322 huurwoningen, 278 sociale koopwoningen en 16 sociale kavels). “Dit nog te realiseren quotum kan worden behaald door onder meer in te zetten op een goede samenwerking met de private markt, bij het bouwen maar bijvoorbeeld ook bij het verhuren van bestaande woningen via sociale verhuurkantoren (SVK)”, aldus Smeyers.

Naast het nog te realiseren quotum is een bijkomende reden voor de lange wachttijden volgens Smeyers te vinden bij de wachtlijsten zelf: “Enerzijds hanteert elke sociale huurmaatschappij vandaag haar eigen afzonderlijke wachtlijst, en anderzijds schrijven mensen zich vaak op verschillende lijsten tegelijk in, waardoor dubbeltellingen voorkomen. Hierdoor lopen de wachttijden op.” 

Tot slot blijven ook de toewijzingsregels die sociale huurmaatschappijen hanteren voor vertragingen zorgen. “Het zijn vaak dezelfde -kansen- groepen die voorrang krijgen en bovenaan de wachtlijst staan”, stelt Smeyers. N-VA pleit dan ook voor een herziening van deze toewijzingsregels: “Via eigen toewijzingsregels (door bijvoorbeeld voorrang aan mensen die een band hebben met de gemeente, aan senioren of aan mensen met een beperking te geven) kan in de toekomst vermeden worden dat het altijd dezelfden zijn die onderaan blijven staan. Zo kan men aan dringende gevallen voorrang verlenen mits zij aan bepaalde criteria voldoen, of dit net koppelen aan extra inspanningen van de aanvrager zelf.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is