Minister Muyters agendeert belangenconflict op overlegcomité

Door Sarah Smeyers op 11 december 2009

Op voorstel van Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, agendeert de Vlaamse regering een belangenconflict op het overlegcomité van volgende week woensdag. De minister reageert daarmee op de plannen van federaal minister Milquet betreffende activeringsmaatregelen die nadelig zijn voor de eigen arbeidsmarkt. Intensief overleg gedurende de voorbije weken zorgde niet voor de nodige bijsturing van de plannen. Voor minister Muyters is het duidelijk: “Ofwel gaat minister Milquet alsnog in op onze voorstellen tot wijziging van haar plannen, ofwel roept de Vlaamse regering woensdag formeel een belangenconflict in tegen het voorgestelde Koninklijk Besluit.”

 

De huidige plannen van minister Milquet voorzien onder meer in een premie van 1000 euro gedurende twee jaar voor elke jongere van -26 die zes maanden werkloos is. Vlaanderen vraagt hier een onderscheid te maken tussen jongeren met en zonder een diploma secundair onderwijs. Minister Muyters: “Jongeren met een diploma secundair onderwijs vinden doorgaans binnen het jaar een job. We stellen daarom voor om voor hen pas een premie te voorzien als ze effectief een jaar werkzoekend zijn.”

 

Vanuit de specifieke kenmerken van de eigen Vlaamse arbeidsmarkt, wilt de Vlaamse regering bovendien bijzondere aandacht voor iedereen die tussen een en twee jaar werkloos is. Deze groeiende groep werkzoekenden riskeert immers in een structurele werkloosheid te verzeilen. Het is van het allergrootste belang om te voorkomen dat dit ook effectief gebeurt. Daarom vraagt Vlaanderen een aanpassing van de plannen van de federale overheid zodanig dat ze rekening houden met deze kenmerken van de Vlaamse arbeidsmarkt. Tot vandaag weigert minister Milquet om voor deze bijzonder belangrijke doelgroep de door Vlaanderen voorgestelde premie van 1000 euro activeringspremie per maand in de plannen op te nemen.

 

Minister Muyters: “Ook wat betreft het door minister Milquet voorgestelde ‘vormingsfonds’ bij de RVA blijven we waakzaam. Vorming is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen. We hebben dit duidelijk gemaakt aan minister Milquet maar ook hier blijkt er geen verandering in haar plannen te komen. Indien dit zo blijft, dan zal ik de Vlaamse regering voorstellen om tegen deze bevoegdheidsovertreding op te treden door een procedure op te starten voor het Grondwettelijk Hof.” 

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers en Vlaams parlementslid Matthias Diependaele (N-VA), die dit dossier al weken opvolgen, zijn blij dat minister Muyters met dit belangenconflict bewijst "dat de Vlaamse regering assertief is als het moet." Matthias Diependaele roept zijn collega's in het Vlaams parlement tenslotte op om het voorbeeld van de Vlaamse regering te volgen en ook een belangenconflict in te roepen tegen het afschaffen van de doelgroeppremie voor 50-plussers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is