N-VA pleit voor informatieplicht bij wettelijk samenwonen

Door Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot op 25 november 2016, over deze onderwerpen: Justitie
N-VA pleit voor informatieplicht bij wettelijk samenwonen

Kamerleden Sarah Smeyers en Goedele Uyttersprot willen het verschil tussen wettelijk samenwonen en het huwelijk behouden, ook al gingen er onlangs stemmen op om wettelijk samenwonenden dezelfde bescherming te bieden als gehuwden. “De verschillende stelsels moeten naast elkaar kunnen blijven bestaan,” vinden beide Kamerleden. “Maar bij het aangaan van een wettelijke samenwoning moet er wel een informatieplicht komen. Het onderscheid tussen wettelijk samenwonen en het huwelijk op het vlak van juridische bescherming en erfrechtelijke gevolgen is immers te weinig bekend.”

“Er blijkt geen nood aan bijkomende bescherming van wettelijk samenwonenden, maar wel aan betere informatie”, aldus Uyttersprot. “Wanneer samenwonenden toch bijkomende voorwaarden willen vastleggen, met het oog op een betere en uitgebreidere bescherming, kunnen ze dat regelen in een samenlevingscontract.” Uit cijfers blijkt echter dat slechts één procent van de wettelijk samenwonenden zo’n contract afsluit. Die mogelijkheid is onvoldoende gekend, terwijl het al dan niet afsluiten van een huwelijkscontract een vanzelfsprekende afweging is voor toekomstige trouwers.

Bewuster kiezen

“Wij willen dat mensen veel bewuster voor één van beide instellingen kiezen. De keuze voor het een of het ander is nu meer ingegeven door emotionele redenen en de romantische kijk op het huwelijk, eerder dan door juridische en financiële implicaties”, besluit Smeyers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is