Nieuwsflits uit de Kamer: geen databank voor registratie fraude in regularisatiedossiers

Door Sarah Smeyers op 21 november 2011, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Federaal parlement

Fraude in regularisatiedossiers: het blijft een moeilijk in te schatten probleem. Niet enkel ontbreken er recente cijfergegevens betreffende het aantal regularisatieaanvragen of –erkenningen; ook worden veronderstelde en ontdekte fraudegevallen niet opgelijst in een duidelijke databank. Toch zou dit het mogelijk maken potentiële fraudegevallen tijdig op te sporen, of het zou ons op zijn minst toelaten om ons een beeld te vormen van de huidige regularisatiepraktijken in ons land.

Vandaag kan de DVZ bij de registratie van een regularisatieaanvraag enkel “vermoedens” van vervalsing uiten; deze vermoedens worden vervolgens aan het parket overgemaakt voor verder onderzoek. DVZ velt hierover echter zelf geen oordeel, tot wanneer er een uitspraak van het parket komt. Aangezien deze laatste echter eerst elk apart dossier moet afspeuren naar eerdere feiten neemt dit veel tijd in beslag en zorgt dit voor extra belasting van de betrokken diensten. Een databank of duidelijke oplijsting van het aantal ontdekte fraudegevallen zou hierin nochtans heel wat duidelijkheid kunnen scheppen, en het onderzoekswerk dus verlichten.

Helaas is het volgens Staatssecretaris Wathelet, bevoegd voor de Dienst Vreemdelingenzaken (de dienst die beslissingen inzake regularisatiedossiers neemt), voldoende dat alle beschikbare gegevens worden genoteerd in het dossier zelf, en dat elke aanvraag “cas par cas” beoordeeld wordt. Tegelijkertijd kon hijzelf echter niet zeggen hoeveel bestaande gevallen van fraude in regularisatiedossiers ontdekt werden; hij kan zich voor medische regularisatieaanvragen enkel een beeld van vormen op basis van het aantal artsen dat wordt verdacht valse medische attesten uit te schrijven. Als de bevoegde zelf geen duidelijk beeld heeft; hoe kan er dan een snelle controle op fraude plaatsvinden?

Uiteraard is het belangrijk dat elk element in een dossier genoteerd wordt, en zeker als dit betrekking heeft op fraude. Maar het is onbegrijpelijk dat gegevens die duiden op fraude of op misleiding niet verzameld en bewaard worden. Op die manier is een eenduidig onderzoek naar bedrog binnen regularisatiedossiers vandaag een onbegonnen en onoverzichtelijke taak, wat het werk binnen de betrokken diensten (de DVZ, maar ook het parket enz.) enorm belast.

 

 

Sarah Smeyers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is