Onthaalouders botsen op politieke onwil

Door Sarah Smeyers op 8 november 2008, over deze onderwerpen: Gezin, Werk

In overleg met de betrokken partners zou deze regering werk maken van een beter sociaal statuut voor onthaalouders, zo beloofde het regeerakkoord ons. Nu werken onthaalouders onder een halfslachtig sociaal statuut, zonder een echt loon en met slechts beperkt recht op uitkeringen. Zo hebben ze geen recht op betaald verlof of op een werkloosheidsuitkering. N-VA volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en Helga Stevens eisen dat de regering haar woord houdt en zo snel mogelijk een volwaardig sociaal statuut voor onthaalouders voorziet.

Vlaams parlementslid Helga Stevens: “De onthaalouders zijn al lang vragende partij voor een beter sociaal statuut: zij zien immers hoe hun beroep aan aantrekkingskracht verliest bij jongeren, die weigerachtig staan tegenover een job met beperkte sociale bescherming. Ondanks de grote nood aan onthaalouders, zijn ze tegenwoordig met uitsterven bedreigd.”
 
Aanvankelijk erkenden ministers Onkelinx en Milquet de noodzaak van een volwaardig statuut. Vandaag moeten we vaststellen dat die politieke wil gesmolten is als sneeuw voor de zon. Het overleg tussen de federale overheid en de deelstaten geraakt maar niet van de grond en over de verdeelsleutel om de extra kosten van dat statuut (geschat op zo’n 80 miljoen euro), geraakt men het al helemaal niet eens. Dat bevestigde Joelle Milquet in haar antwoord op een vraag die Kamerlid Sarah Smeyers haar stelde.

Ondertussen bevestigen rechterlijke uitspraken dat onthaalouders die onder leiding van bijvoorbeeld een stedelijke opvangdienst werken feitelijk werknemers zijn en arbeidsrechtelijk ook zo behandeld moeten worden. De stad Sint-Niklaas mag dat nu aan den lijve ondervinden. Nog minstens één gelijkaardige rechtszaak zal in de loop van deze maand volgen.

Sarah Smeyers: “Voor jonge ouders die arbeid en gezin willen combineren, is het vinden van geschikte onthaalouders van cruciaal belang. Ondertussen moeten we vaststellen dat het uitblijven van een deftig sociaal statuut de instroom in de sector doet stil vallen. Bovendien geven ook de arbeidsrechters de onthaalouders gelijk. Ik had gehoopt op snelle resultaten, maar moet nu vaststellen dat door gebrek aan daadkracht binnen deze regering de bom onder de onthaalsector tikt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is