Opvangcrisis: de regering stond erbij en keek ernaar

Door Sarah Smeyers op 11 november 2011, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Oktober 2011: 2.604 asielaanvragen in één maand tijd, tegenover 2.076 in oktober vorig jaar. Afgelopen maand bleek de stijgende trend in het aantal asielaanvragen zich doorzetten. Bijgevolg voldoet ons opvangnetwerk niet aan deze toevloed van asielzoekers, ook al waren er op 1 oktober 2011 niet minder dan 23.495 opvangplaatsen in ons land. Het is echter zinloos om eindeloos opvangplaatsen bij te maken als er op andere vlakken niets verandert, iets wat de regering nu eindelijk ook begrepen heeft (de afgelopen weken werd de opvangwet hervormd en werden er voorstellen geformuleerd om de instroom en asielprocedure aan te pakken). Door de tijd die de regering de afgelopen maanden echter verloren heeft, zullen er deze winter toch nog altijd asielzoekers op straat komen te staan… 

Tijd verloren

Hadden de bevoegde Staatssecretarissen hun tijd niet verloren met politieke spelletjes, hadden we deze winter voor een ander tafereel kunnen staan. We waarschuwden in maart 2011 al voor een nieuwe opvangcrisis – eigenlijk is de vorige nooit helemaal weggeweest - maar de verantwoordelijken voor het asielbeleid  vonden het nodig om telkens weer te wachten op een initiatief van de “ander” alvorens zelf iets te doen. Nu het aantal asielzoekers op straat opnieuw pijnlijk zichtbaar wordt, moet men wel teruggrijpen naar oplossingen. Zo komt het dat onze wetsvoorstellen vorig jaar werden van tafel geveegd, terwijl ze vandaag letterlijk hernomen en heringediend worden. Een jaar was er blijkbaar nodig om tot inzicht te komen…

Passieve regering

Er vallen ettelijke voorbeelden te citeren die de passiviteit van deze regering in lopende zaken onderstrepen: vorig jaar beloofde staatssecretaris 2.000 extra plaatsen in LOI’s, een aantal dat nog altijd niet werd gehaald; in de hotelopvang - die vorig jaar al zou worden afgebouwd - zitten er nu nog altijd 107 niet-begeleide minderjarige asielzoekers… De opvangtekorten raakten niet tijdig opgelost omdat men hoopte te kunnen blijven teren op noodopvangplaatsen die verlengd worden opengehouden. In juli 2011 werden er 600 bijkomende plaatsen beloofd in Federale Opvanginitiatieven (FOI’s: of opvangcentra waar de bewoners onafhankelijk verblijven en dat beheerd wordt door de federale overheid), maar tegen het einde van de zomer waren er amper 91 plaatsen officieel bevestigd waren, in 3 centra, die dan nog eens gelegen zijn in Vlaanderen (Arendonk (38), Schaarbeek (12) en Turnhout (41))!

Vorig week besloot de regering dan weer in allerijl om 20 extra niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan het asielcentrum van Virton toe te wijzen, om te beantwoorden aan de enorme toename aan NBMV in ons land. Het bijkomende personeel kwam echter niet tijdig aan, waardoor het asielcentrum nog eens extra overbelast werd. Een beslissing die dan weer te snel genomen werd, zonder enige voorbereiding, hoewel ook het probleem van de NBMV zich al maanden stelt.

Wachten op korte-termijnoplossingen

Concrete voorstellen voor deze winter “liggen op tafel”, maar moeten nog besproken worden op de “eerstkomende Ministerraad”. Moeten we dan veronderstellen dat er pas concrete kortetermijnoplossingen komen als het weer lente wordt? Misschien denkt de Staatssecretaris het parlement even zoet te kunnen houden met dergelijk antwoord. Asielzoekers die echt recht hebben op opvang, maar op straat gestuurd worden, hebben hier echter geen boodschap aan. Zij willen enkel een menselijke oplossing.  

 

Sarah Smeyers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is