Politieke spelletjes houden rookverbod tegen

Door Sarah Smeyers op 19 november 2008, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Rookverbod

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers slaakt een noodkreet. Haar wetsvoorstel voor een rookverbod in alle publieke ruimtes, inclusief de horeca, wordt tegen gehouden door politieke spelletjes. Intussen hanteren buurlanden wél een algemeen rookverbod. Bovendien wordt in landen zoals Nederland nu zelfs nog krachtdadiger opgetreden. In België wordt daarentegen niets gedaan.  Niet omdat men het er niet over eens is, wel omdat het iemand van de N-VA is die het wetsvoorstel indiende.

In Nederland besliste minister van Volksgezondheid Ab Klink dat overtredingen op het rookverbod in de horeca harder zullen worden aangepakt met een lik-op-stuk-beleid. Nu al worden er boetes uitgedeeld van 300 tot 2.400 euro. 500 horeca-uitbaters gingen al op de bon. Voortaan zou sneller tot een sluiting van de zaak worden over gegaan.

Ook in België bestaat er sinds enige tijd een vrij algemene politieke consensus om roken te verbieden in alle publieke ruimtes. Begin dit jaar diende Sarah Smeyers, samen met CD&V-collega Nathalie Muylle, daarvoor een wetsvoorstel in. “Wereldwijd sterven elke dag 10.000 mensen door roken én passief mee roken. Een verantwoordelijke overheid bant dan toch het roken op alle publieke plaatsen? Bovenal moeten we onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van minderjarigen. Veel jongeren komen op café in contact met het roken. Enkelen roken en door de groepsgeest volgen anderen. Als buitenlands onderzoek aantoont dat een rookverbod in de horeca het aantal jonge rokers sterk doet dalen, dan móeten we toch gewoon onze verantwoordelijkheid nemen?”

Smeyers wijst ook op de vraag van horecazaken die de huidige regeling discriminerend vinden omdat het ene etablissement momenteel wel al onder een rookverbod valt en het andere niet. Smeyers’ voorstel voorziet trouwens de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een rookkamer in te richten. Vele uitbaters hebben dat intussen reeds gedaan en die inspanningen mogen beloond worden.

De behandeling van het wetsvoorstel werd opgestart in het voorjaar van 2008 met de evaluatie van de bestaande rookreglementering, uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid. Maar sinds CD&V het kartel met de N-VA opzegde, raakt het dossier niet meer vooruit. Reden: de regeringsmeerderheid wenst niet langer voort te doen met een wetsvoorstel dat de handtekening draagt van een parlementslid van de N-VA. Sarah Smeyers: “Toen de N-VA nog in kartel zat met CD&V, genoot mijn wetsvoorstel steun uit alle hoeken. Nu laat men het voorstel links liggen, ook CD&V zelf trouwens. Ik drong in de bevoegde Kamercommissie nu al ettelijke keren aan op het voortzetten van de behandeling, niets helpt”. Vandaag blijkt dat CD&V bezig is een nieuw wetsvoorstel uit te werken, dat dan enkel door hen ondertekend zal worden.

“Ik vind het echt totaal onbegrijpelijk dat politieke spelletjes belangrijker worden geacht dan het redden van mensenlevens. Als het moet, dan trek ik gewoon mijn handtekening terug als daarmee het wetsvoorstel gered is. Ik plaats mij hierboven. Als het de goede zaak dient, graag zelfs. Dat de regeringspartijen het dus maar eens zeggen. En als het feit dat ik dit voorstel heb ingediend, niet het probleem is, dat men dan eens zegt wat dan wel het probleem is. Als het stil blijft, plan ik acties”, zegt de jonge Aalsterse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is