Senaat kan levens redden

Door Sarah Smeyers op 21 oktober 2009, over deze onderwerpen: Federaal parlement, Rookverbod

Uit een enquête van de Stichting tegen Kanker blijkt dat bijna twee derde van de bevolking voorstander is van rookvrije cafés. Bij jongeren tussen 15 en 25 jaar gaat het zelfs om 70%. Via een vrije tribune in De Standaard roept Senator Louis Ide "de grijsaards van de Senaat" op naar de jongeren te luisteren.
 

Een meerderheid van de senatoren in de commissie Sociale Zaken - de liberale senator Patrick Vankrunkelsven voorop - zegt voorstander te zijn van een totaal rookverbod in de horeca. Vankrunkelsven wil het wetsontwerp uit de Kamer in die zin aanpassen dat op 1 januari 2012 het totaalverbod in voege treedt, zoals de Europese Commissie aanbeveelt. Dat lijkt misschien moedig, zeker omdat Open VLD daar enkele maanden geleden niet meteen voor te vinden was, maar in realiteit ontbreekt het hem aan elke vorm van politieke moed om deze wet sneller door te drukken en zo mensenlevens te redden. Bij deze doe ik dan ook een oproep aan mijn collega's artsen-senatoren om in de logica van hun eed aan Hippocrates, hierin het voortouw te nemen.

Het was N-VA-kamerlid Sarah Smeyers die als eerste een wetsvoorstel indiende voor een algemeen rookverbod, daarin gesteund door de CD&V. Tot deze partij werd teruggefloten door de eigen belangenorganisaties. De organisaties beriepen zich toentertijd op economische gevolgen voor de cafés en minimaliseerden de gevolgen voor de volksgezondheid. Als gevolg daarvan kwam bevoegd minister Laurette Onkelinx (PS) met een halfslachtig nieuw wetsontwerp op de proppen, waarin bepaald werd dat men niet mag roken in een café waar men worstjes van de plaatselijke slager serveert, terwijl dit wel is toegestaan indien het over voorverpakte worstjes gaat. Ironisch toch dat mevrouw Onkelinx er niet in slaagt een goedkope maatregel als een algemeen rookverbod te realiseren terwijl ze wel een duur kankerplan wil. Ondertussen blijkt uit een enquête van de Stichting tegen Kanker dat bijna twee derde van de bevolking voorstander is van rookvrije cafés. Bij jongeren tussen 15 en 25 jaar gaat het zelfs om 70 procent. Hopelijk zullen de grijsaards van de Senaat eens naar de jeugd luisteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is