Stijgend aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen: 7 op 10 blijken meerderjarig

Door Sarah Smeyers op 23 oktober 2015, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Justitie
Stijgend aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen: 7 op 10 blijken meerderjarig

De voorbije maanden viel er een opmerkelijke stijging te noteren van het aantal niet-begeleide minderjarigen dat asiel aanvroeg in België. Van de 1.305 minderjarigen die tot en met augustus een asielaanvraag indienden, werden er 733 onderworpen aan een leeftijdsonderzoek via botscan. In 506 van de onderzochte gevallen (69 %) bleek de vermeende minderjarige eigenlijk meerderjarig te zijn. Dat vernam Kamerlid Sarah Smeyers van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Die heeft intussen wel al extra middelen ingezet om dat misbruik tegen te gaan”, stelt zij tevreden vast.

“Vaak is het zo dat die jongeren gewoon zelf hun leeftijd niet kennen, omdat ze uit landen komen waar er geen geboorteakte wordt opgemaakt”, verduidelijkt Smeyers. “Maar helaas is het ook zo dat een aantal personen zich voor minderjarig uitgeeft, omdat zij weten dat wij minderjarigen niet terugsturen en hen bovendien extra bescherming bieden.”

De staatssecretaris laat Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdij van Justitie gecoördineerd samenwerken, om de onderzoeksperiode zo kort mogelijk te houden. Vóór de grote toevloed van asielzoekers duurde het nog 21 dagen voor het resultaat van een botscan bekend was, nu slechts 9 dagen. “Het is goed dat zelfs in tijden van crisis de staatssecretaris prioriteit geeft aan het bestrijden van mogelijke misbruiken, zodat er geen extra instroom van vermeende minderjarigen komt”, aldus Smeyers.

Extra voogden aantrekken

De Dienst Voogdij is ondertussen ook volop bezig met het aantrekken van extra voogden om die kwetsbare minderjarigen te begeleiden. En ook op Vlaams niveau wordt er werk gemaakt van de opvang en steun van minderjarige vluchtelingen. “Het is hartverwarmend dat 1.800 Vlamingen zich al opgegeven hebben om via pleegzorg hulp te bieden aan gezinnen en niet-begeleide minderjarigen”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys. “Mits een goede screening en een gelijke behandeling van alle pleegkinderen, kan dat ook een geschikte piste zijn om sommige niet-begeleide minderjarigen onderdak en begeleiding te bieden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is