Stijgend aantal rokers bewijst nood aan rookverbod

Door Sarah Smeyers op 4 december 2008, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Rookverbod

Naar aanleiding van de stijging van het aantal rokers in België, slaakt N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers een noodkreet. Haar wetsvoorstel voor een rookverbod in alle publieke ruimtes, inclusief de horeca, wordt tegengehouden door politieke spelletjes. De Stichting tegen Kanker wijt de stijging aan de afwezigheid van nieuwe stimulansen die het roken tegengaan. Het wetsvoorstel-Smeyers is net zo’n stimulans. Intussen hebben al 14 Europese landen een algemeen rookverbod. In België wordt niets gedaan. Niet omdat men het er niet over eens is, wel omdat het iemand van de N-VA is die het wetsvoorstel indiende.

Volgens een enquête naar het rookgedrag van de Belgen in opdracht van de Stichting tegen Kanker, stijgt het percentage dagelijkse rokers voor het eerst in zes jaar, van 27% in 2007 naar 30% in 2008. Volgens de Stichting tegen Kanker neemt het roken toe als er geen nieuwe impulsen zijn, zoals een uitbreiding van het rookverbod of accijnsverhogingen.

Nochtans bestaat er sinds enige tijd een politieke consensus om roken te verbieden in alle publieke ruimtes. Begin dit jaar diende Sarah Smeyers, samen met CD&V-collega Nathalie Muylle, daarvoor een wetsvoorstel in. “Met zo veel dodelijke slachtoffers bant een verantwoordelijke overheid toch het roken op alle publieke plaatsen? Zeker als buitenlands onderzoek aantoont dat een rookverbod in de horeca het aantal jonge rokers sterk doet dalen, dan móeten we toch ingrijpen?” Smeyers wijst daarna ook op de vraag van horecazaken zelf die het discriminerend vinden dat de ene zaak vandaag wel al onder een rookverbod valt en de andere niet.

Smeyers’ wetsvoorstel wordt al behandeld sedert begin 2008, naar aanleiding van de evaluatie van de bestaande rookreglementering door de FOD Volksgezondheid. Maar sinds CD&V het kartel met de N-VA opzegde, raakt het dossier niet meer vooruit. Reden: de regeringsmeerderheid wenst niet langer voort te doen met een wetsvoorstel dat de handtekening draagt van een parlementslid van de N-VA. Sindsdien liet men het voorstel links liggen, ondanks Smeyers’ herhaald aandringen in de bevoegde Kamercommissie op het voortzetten van de behandeling.

Intussen kondigde CD&V aan dat de partij een eigen wetsvoorstel zou indienen, maar dan wel met een latere datum van inwerkingtreding (1 juli 2009) dan in het voorstel-Smeyers (1 januari).  “Voor de goede zaak plaats ik mij zeer graag boven die onnozele politieke spelletjes. Dus ben ik best bereid om een nieuw wetsvoorstel te steunen. Maar ik wil wel zo snel mogelijk een verbod. Mijn voorstel heeft ook al de diverse procedures doorlopen, inclusief een advies van de Raad van State. Met een nieuw wetsvoorstel moeten we opnieuw van meet af aan beginnen. De snelste en beste weg blijft de goedkeuring van het oorspronkelijk voorstel. Ik lanceer echt een smeekbede, laat ons zo snel mogelijk het aantal rookslachtoffers, actie én passief, verminderen. Niet binnen een half jaar, nu” zegt de jonge Aalsterse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is