Stropopulisme

Door Sarah Smeyers op 23 maart 2013, over deze onderwerpen: N-VA, Verkiezingen

Stadsgenoot Jean-Jacques De Gucht gaat er op zijn blog nogal stevig tegen aan: nationalisme zorgt voor “segregatie en dus ook uitsluiting”, het is zowaar “de kiem van alle conflicten in een samenleving”. Het nationalisme is “een uitvinding van de 18de eeuw” en heeft vandaag dus geen functie meer, aldus de Open VLD-collega.

Nationalisme is inderdaad niet van gisteren en heeft oude wortels. Net als het liberalisme, dat ook ontstond in de 18de eeuw. Vindt Jean-Jacques De Gucht nu ook dat het liberalisme gedateerd is en niet meer relevant? Dat zou in ieder geval verklaren wat zijn partij in de PS-regering van Di Rupo zit te doen.

Maar nog ouder dan het liberalisme of het nationalisme is de techniek die Jean-Jacques gebruikt: een typisch voorbeeld van een stropopredenering. Als je met een strooien pop vecht, bestrijd je niet de realiteit maar een nagemaakte, karikaturale versie van die realiteit. Eerst maak je een foute voorstelling van de denkbeelden van een politieke tegenstander en vervolgens roep je luid dat die het mis heeft. Met een fris ideologisch debat heeft dat weinig te maken: het neigt meer naar populisme.

Niet nationalisme heeft de mensheid opgedeeld in groepen. De geschiedenis en geografische omstandigheden hebben dat gedaan. En dat is niet erg. Een veelheid aan groepen in de wereld heeft een naam: we noemen dat diversiteit. Je moet het bestaan van die verschillende groepen niet gaan problematiseren. Het civiele, democratische Vlaams-Nationalisme van N-VA claimt immers nergens dat Vlamingen inherent beter zijn dan andere volkeren. Wij stellen simpel dat Vlamingen geen Walen zijn, of Duitsers, Spanjaarden of Schotten. En wij vinden dat je daar politiek zoveel mogelijk rekening mee moet houden. Wat trouwens niet betekent dat je op vele vlakken niet kan samenwerken om sterker te staan in de geglobaliseerde wereld. N-VA is niet voor niets een heel pro-Europese partij.

Het is het goede recht van Jean-Jacques De Gucht om die visie niet te delen. Maar het is onterecht, onproductief en onzinnig om nationalisme “de kiem van alle conflicten” te noemen. Diabolisering leidt tot niets. N-VA is een partij die het op heel veel punten fundamenteel oneens is met de PS, maar zelfs wij zullen de PS nooit "de bron van al het kwaad” noemen. We kunnen gerust van mening verschillen, maar laat ons dan een ernstige discussie voeren over waar het met dit land heen moet.  

Tegen stropoppen is het makkelijk vechten. Een inhoudelijk debat vergt meer moed. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is